Kan skydda journalister från hot och våld

Att granska makten kan vara livsfarligt. Många journalister som utövar sitt yrke gör detta i skuggan av dödshot mot både sig själv och sin familj. Postkodlotteriets stiftelse stöttar därför Forbidden Stories Initiativ: The Safe Box Network. - Det är personer vars mod är avgörande för hela samhällens demokratiska, fredliga och ekonomiska utveckling. Vi bör göra allt vi kan för att skydda deras liv och ovärderliga insatser, säger Marie Dahllöf Generalsekreterare på Postkodstiftelsen.

Forbidden Stories skapade The Safe Box Network för att skydda reportrarna bakom historierna. Tillsammans skapar journalisterna en ”försäkring” åt varandra. Att vara medlem i The Safe Box Network innebär att man som grävande journalist får tillgång till ett säkert digitalt kassaskåp, en plattform där reportern kan ladda upp sitt nyhetsmaterial, bevis och data. Blir journalisten hotad, fängslad eller dödad och inte kan färdigställa jobbet sprids materialet till ett internationellt nätverk av journalister och mediebyråer som står redo att fortsätta gräva och publicera storyn.

– Om någon gör något mot mig, slutar det inte här. Även om jag är död, kommer de inte ha tystat mig. Fiender mot den fria pressen kommer att tänka två gånger innan de begår sådana brott, säger Jonathan Cueves, journalist verksam i Mexico.

– Jag känner äntligen att jag inte är ensam längre, säger kollegan Sandhya Ravishankar från Indien.

Just det här initiativet erbjuder inte ett direkt fysiskt skydd åt journalisterna. Nätverket syftar till att avskräcka korrupta makthavare och kriminella från att hota, kidnappa, eller döda journalister som granskar dem. En lokal story kan få mycket mer uppmärksamhet när Forbidden Stories samarbetar och publicerar en granskning på internationella plattformar. Hittills har fler än 60 nyhetsbyråer och 150 journalister från 49 olika länder samarbetat och koordinerats av Forbidden Stories. Effekten är svår att mäta, då förhoppningen är just att ingenting ska hända. Men flera journalister vittnar om att de upplever att trycket på dem minskat sedan de gick med i The Safe Box Network.

Korruption är det största hindret mot fattigdomsbekämpning, utveckling och tillväxt. Handel och investeringar minskar, respekten för demokrati och de mänskliga rättigheterna försvagas, och organiserad brottslighet och kriminalitet gynnas. Att stötta projekt som motverkar korruption är därför grundläggande för Postkodstiftelsen.

– I kampen mot korruption och maktmissbruk är de granskande journalisterna centrala. Utan en fri press som avslöjar och offentliggör missförhållanden sker ingen ansvarsutkrävning. Då fortsätter den onda spiralen, säger Marie Dahllöf.

Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan Initiativet The Safe Box Network stöttas med drygt tre miljoner kronor av Postkodstiftelsen.

Svenska Postkodlotteriets egen stiftelse Postkodstiftelsen är en av 61 organisationer som delar på lotteriets miljardöverskott varje år.

Postkodstiftelsen får ca 180 miljoner kronor årligen som fördelas vidare till projekt och ideella organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser.

Sedan starten 2007 har Postkodstiftelsen investerat drygt 2 miljarder kronor i över 770 projekt.

Läs mer om Postkodstiftelsens arbete