Så kan en lott göra skillnad för barn flykt

Idag är 37 miljoner barn på flykt runtom i världen*. En siffra som kommer att öka drastiskt de kommande åren, inte minst på grund av klimatförändringar och naturkatastrofer.

Som lottköpare bidrar du till att organisationer som Rädda Barnen, Röda korset, Unicef, UNHCR, Plan International och Clowner utan Gränser kan fortsätta arbeta för att barn på flykt ska få den framtid de har rätt till.

En trygg uppväxt är en rättighet men inte en självklarhet för de 37 miljoner barn som är på flykt idag. Att bryta upp från sitt hemland innebär många utmaningar för både stora och små. Barn löper stor risk att utsättas för övergrepp under resans gång, och att komma bort ifrån sina föräldrar. För många barn innebär ett liv på flykt dessutom att man går miste om sin skolgång, och många har varit med om fruktansvärda saker som inga barn ska behöva uppleva.

Rädda Barnen är en av många organisationer som arbetar med barn på flykt. De finns på plats vid barnens sida under hela resan, både här i Sverige och 119 andra länder. De ser till att familjer på flykt får mat, dricksvatten och tak över huvudet, skyddar barn från våld, hjälper familjer att återförenas och upprättar barnvänliga platser där barn kan pausa en stund i en trygg miljö, få en känsla av normalitet och tillgång till lek, vila och stöd för att bearbeta det de varit med om.

– Vi finns i de länder som många barn tvingas lämna och sedan längs vägen ser vi till att barnen får en så bra resa som möjligt. Bland annat ger vi kunskap om vilka faror som finns och vart barnen kan vända sig för hjälp. I mottagarländerna är målet att erbjuda barnen varaktiga lösningar så att de inte ska hamna i en situation där de inte vet vad som ska hända med dem i flera år. Vi tycker att alla barn har rätt att se sin framtid framför sig, säger Sara Granath som är sakkunnig på området Barn på flykt hos Rädda Barnen.

Klimatförändringar tvingar allt fler barn på flykt

Sara Granath berättar att krig och våld är vanliga skäl till att människor lämnar sina hem, och att klimatförändringar och naturkatastrofer kommer att tvinga allt fler människor att migrera – vilket i sin tur skapar fler konflikter, om resurser och områden.

– Alla prognoser visar på att rörelsen av människor inte kommer att minska de kommande åren. Det är viktigt att vi försöker skapa hållbara system för att människor ska kunna flytta på sig - vilket är nästan motsatsen till vad som görs nu när man försöker stoppa människor genom hårdare gränser. Men i och med klimatförändringarna så kommer människor inte kommer inte ha något val. De måste flytta på sig.

Samverkan med barnen i fokus

Mellan 2018 och 2020 föddes en miljon barn till ett liv i statslöshet. De allra flesta kommer att spendera hela sin barndom på flykt. Det finns ett stort värde i att civilsamhälle, myndigheter och andra instanser samarbetar mer för att kunna tillgodose de här barnens rättigheter.

För de många barn som kommit till Sverige från Ukraina under kriget arbetar bland annat Rädda Barnen och Clowner utan Gränser till exempel med lokala civilsamhällesaktörer, kommuner, länsstyrelser och näringslivet över hela landet för att se till att alla bidrar med det som gör bäst nytta för barn och deras familjer, baserat på vad de behöver just nu.

– Genom att samarbeta kan vi organisationer komplettera varandra, och på så sätt ta tillvara våra resurser för att kunna bistå fler människor på flykt på ett bättre sätt, säger Louise Frisk, generalsekreterare på Clowner utan Gränser.

*Siffror från Unicef

Övriga källor: räddabarnen.se, UNHCR global trends report 2020

Rädda Barnen, Röda Korset, Clowner utan Gränser, Sverige för UNHCR, Unicef och Plan International är 6 av de 59 ideella organisationer som får stöd från Svenska Postkodlotteriet. Tillsammans har de mottagit över 2 miljarder, bland annat för deras arbete med barn på flykt.