Ett år av fasor

Rädsla.

Vanmakt.

Sorg.

Flykt.

Men däremellan också en vardag som trots fasorna kan innehålla skratt och kärlek. Många organisationer, som stöds av alla som har en lott i Postkodlotteriet, arbetar med att lindra lidandet, att göra livet lättare. Både bland de som är kvar i Ukraina och de som flytt undan kriget

Situationen i Ukraina är akut. Antalet döda stiger samtidigt som sjukhus kämpar för att hinna med att hjälpa alla skadade. El- och vattenförsörjningen är på många håll förstörd vilket försvårar arbetet. Det finns ett enormt behov av humanitärt stöd och kommer att göra så under en lång tid framöver.

Krigsbrott i tiotusental

Sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har den ena fasansfulla rubriken efter den andra etsat sig fast. Butja med massmorden på civila, teatern i Mariupol och många angrepp med kryssningsrobotar och drönare som riktats mot civila mål som sjukhus, bostadshus och till och med skolor. Human Rights Watch har starkt kritiserat hur ukrainska barn förs bort till Ryssland för att ”få nya familjer”.

Det exakta antalet misstänkta krigsbrott går inte att fastställa ännu. En del bedömare nämner siffran 25 000 krigsbrott under det första året av krig och menar att Ryssland begår krigsbrott som vi inte har sett i Europa sedan 1940-talet. Ideella organisationer som Postkodlotteriet stöttar arbetar systematiskt med att avslöja och dokumentera dessa krigsbrott med syftet att ställa ansvariga inför rätta vid internationella domstolar när kriget en dag är över.

Stor flyktingvåg

Det ryska anfallet mot Ukraina skapade också den största flyktingvågen i Europa sedan andra världskriget. Var tredje ukrainare har tvingats lämna sitt hem, omkring åtta miljoner har lämnat landet, vanligen till ett annat europeiskt land. Ett antal har också kommit till Sverige.

Totalt är minst 17,6 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Och barnen är extra utsatta både i krig och på flykt. UNICEF har etablerat så kallade Blå punkter längs med gränsen där barns hälsa undersöks, där de får möjlighet att leka och prata med en psykolog, och där de registreras och hänvisas vidare på ett säkert sätt. Även Rädda Barnen har varit på plats sedan konflikten startade 2014 men har intensifierat arbetet för barnen som tvingas fly – i Ukraina, vid gränserna och här hemma i Sverige.

Hur ser hjälpen ut?

En rad volontärer arbetar i Ukraina. De kan ge sjukvård, dela ut mat, vatten, tältsängar, kläder, hygienartiklar, byggmaterial, elgeneratorer och mycket annat. Andra stöttar psykosocialt genom att ordna platser där familjer kan pusta ut och där barnen får möjlighet att leka en stund.

Men även bland de cirka åtta miljoner som lämnat landet är behovet stort. Familjer – ofta utan pappan – har kommit till en ny miljö där de vare sig förstår språket eller har möjlighet att försörja sig. Många får förlita sig till stor del på ideella organisationer.

I Sverige har många ideella organisationer mobiliserat för flyktingarna från Ukraina. Med olika kompetenser, nätverk och resurser har de tillsammans bidragit med ovärderliga insatser inom sina respektive verksamhetsområden. Stadsmissionen har t.ex. ordnat mötesplatser för trygghet och gemenskap för människor som flytt krigets Ukraina. Här har individuellt stöd getts: myndighetskontakter, boendematchning, basbehov såsom mat, kläder, barnvagnar, madrasser, men också vägledning för att hitta rätt i samhället. Mind påbörjade snabbt arbetet med att starta upp en ny stödlinje, Refugee Line i samarbete med det ideella nätverket Psykologer för Ukraina (PFU). Postkodlotteriets egen stiftelse, Postkodstiftelsen, har finansierat flera insatser, bland annat krisresidenser för ukrainska konstnärer på flykt.

Flexibelt stöd tack vare alla som är med i Postkodlotteriet

I detta läge är Postkodlotteriets flexibla ”basstöd” mycket värt. 61 ideella organisationer delar varje år på en miljard kronor i icke öronmärkt stöd.

– Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi stötta alla dessa fantastiska organisationer med långsiktigt stöd. Eftersom pengarna inte är reserverade för en specifik verksamhet eller en särskild plats så kunde organisationerna ställa om snabbt och arbeta med olika insatser i spåren av kriget i Ukraina, säger Postkodlotteriets vd Eva Struving.

Även om konflikten skulle ta slut imorgon, kommer återuppbyggnad och återhämtning att ta lång tid. Människor kommer behöva stöd i många år framöver. Många har förlorat allt och kämpar med svåra trauman. Hem, skolor, sjukhus och viktig infrastruktur har förstörts.

– När nästa kris uppstår, vilket kommer att hända förr eller senare, finns det risk att uppmärksamheten minskar för Ukraina. Därför har vi ett ansvar att säkerställa resurser och finansiering för Ukraina, även när världens blickar riktas åt ett annat håll, säger Måns Molander, Nordenchef på Human Rights Watch.

Organisationerna som stått skuldra mot skuldra med ukrainarna under kriget kommer att finnas där även när det är slut och det är dags att bygga upp landet igen. Du stödjer många av dem genom att vara med i Postkodlotteriet. Nedan finns en lista med de organisationer som aktivt arbetar med Ukraina:

Amnesty International

BRIS

Civil Rights Defenders

Clowner utan Gränser

Diakonia

Erikshjälpen

Human Rights Watch

Läkare utan Gränser

Plan International Sverige

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Rädda Barnen

SOS Barnbyar Sverige

Svenska Röda Korset

Sverige för UNHCR

UNICEF Sverige

World Childhood Foundation

Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare och delar varje år ut en miljard kronor till ideella organisationer. Det mesta av stödet är icke öronmärkt och kallas ”basstöd”. Eftersom pengarna inte är reserverade för ett särskilt ändamål, en specifik plats eller tidsperiod, kan organisationerna vara flexibla och använda pengarna där de behövs mest. Det gör också att organisationerna snabbt kan ställa om ifall omvärldsläget ändras och nya behov uppstår. Basstödet är långsiktigt och delas ut en gång per år till 61 ideella organisationer som gör skillnad för människa, djur och natur.