Suicide Zero – ny förmånstagare

Varje år tar runt 1 500 människor i Sverige sina liv. Det är fyra om dagen. Sammantaget får tiotusentals människor årligen beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Alla drabbas. Föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Suicide Zero tycker inte att de är farligt att prata om självmord, utan vill krossa myterna och minska självmorden. Suicide Zero får nu det viktiga och glädjande beskedet att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

Hoppfull start på året för att minska självmorden

En mörk februarikväll är Postkodlotteriets Daniel Paris på väg för att överraska Suicide Zero med något de sent ska glömma. Generalsekreteraren Rickard Bracken och hans kollega Anna-Maria Broman Ek tar emot det glada beskedet att de blivit förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. De kan de knappt tro att det är sant. Det blir skratt, kramar och skratt igen.

– Yes! Vi är sååå glada, utbrister Rickard leende. Det vi vill göra nu, tack vare stödet från Postkodlotteriet, är bland annat att jobba för att regeringen sätter in en hjälplinje för människor som befinner sig i akut kris. Detta saknas tyvärr idag; tillgång till legitimerad personal som gör att man kan få direkt hjälp av vården.

Få fler att göra mer

Suicide Zero är en organisation som sedan 2013 arbetar outtröttligt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap kring självmord. Tyvärr står de resurser som idag satsas på suicidprevention inte i relation till hur stort problemet är. Och det finns mycket okunskap, tabu och stigma kring frågan. Självmord är ett stort samhällsproblem och Suicide Zero vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord.

Krossa myterna och minska självmorden

Organisationen vill belysa frågan, öka medvetenheten, påverka beslutsfattare, stödja forskning och omsätta kunskap i praktisk handling. De genomför även viktiga utbildningar och utvecklingsprojekt, samt visar på konkreta lösningar på hur självmorden i samhället kan förebyggas.
Rickard Bracken berättar:

- Vi vill även kunna jobba ännu mer förebyggande och ge stöd till föräldrar hur de kan hjälpa sina barn att prata om hur de mår. Förmågan att prata om känslor är en viktig må-bra-faktor för alla barn – men som framför allt kan vara livräddande för några senare i livet.

Tillsammans bidrar alla som är med i Postkodlotteriet årligen med över en miljard kronor.

Till 61 organisationer som gör skillnad för människa, djur och natur.

Det gör Postkodlotteriet till Sveriges största privata givare till den ideella sektorn.

Idag är mer än vart femte hushåll med i Postkodlotteriet.