Internationella cykeldagen 3 juni

Cykeln är nyckeln till frihet

Bangladesh är ett av de länder i världen som har högst andel barnäktenskap. Ungefär hälften av alla flickor är gifta innan de fyllt 18 år. Ett sätt att hjälpa dessa flickor är genom att förse dem med cyklar, som Diakonia gör med sitt cykelprojekt. Där får flickor lära sig cykla, så att de snabbt och säkert kan ta sig till skolan. Och flera år i skolan ger bättre förutsättningar i livet.

Här i Sverige kan det framstå som smått ofattbart att flickor inte uppmuntras att ta sig fram på egen hand. Men så ser verkligheten ut på landsbygden i Bangladesh. När en flicka ska ta sig från en plats till en annan, måste hon ha sällskap. Och om ingen kan följa med och vägen till skolan är lång, tvingas många flickor stanna hemma. Detta gör att flickorna riskerar att giftas bort tidigt. Studier visar att flickor som bara gått tre år i skolan löper upp till sex gånger högre risk att giftas bort unga jämfört med flickor som gått i högstadiet och gymnasiet.

– När en flicka gifter sig i ung ålder, har alla möjligheter att bli en fulländad människa krossats, säger Mazharul Islam på Diakonia Bangladesh.

Diakonia och Postkodlotteriet

Diakonias vision är en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom, där alla människor lever under värdiga förhållanden. Diakonia stödjer hundratals organisationer världen över som arbetar för en varaktig förändring för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld.

Sedan 2010 är Diakonia en av de organisationer som är med och delar på överskottet från Postkodlotteriet och de har hittills fått ta emot över 242 miljoner kronor – tack vare alla som är med i Postkodlotteriet.


Tramptag mot jämställdhet

Med Diakonias cykelprojekt kan cykeln bli nyckeln till frihet, utbildning och i förlängningen ett skydd mot barnäktenskap. Cykelprojektet arbetar för att bryta normen och stötta flickor som vill cykla och en del har redan tagit sina första tramptag mot jämställdhet, men det finns många fler att hjälpa upp i sadeln.
– När jag cyklar känner jag mig självständig och jag kan göra alla mina sysslor fort, säger Akhi, deltagare i Cykelprojektet i Bangladesh.

Med ett sådant enkelt färdmedel som en cykel, kan flickor ta sig snabbt, säkert och billigt till skolan. Det är deras rättighet. Samtidigt minskar det risken för barnäktenskap. Cykelprojektet möjliggörs tack vare alla som är med i Postkodlotteriet.

– Stödet från Postkodlotteriet gör stor skillnad för oss. Det betyder att vi kan fortsätta arbetet med att göra världen mer rättvis, jämlik och hållbar. Till exempel genom att ge fler flickor möjligheten att gå i skolan. Där får de lära sig om sina rättigheter och får skydd från barnäktenskap, säger Mattias Brunander, generalsekreterare på Diakonia.

Postkodeffekten

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Det innebär att du som går med i Postkodlotteriet både kan vinna tillsammans med dina grannar och samtidigt bidra till en bättre värld. Runt en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet.

Hela överskottet från lotteriet går till 61 ideella organisationer. Tack vare alla som har en Postkodlott kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallar vi för postkodeffekten.