Kan en lott ge unga mod att göra skillnad?

Raoul Wallenberg Academy utbildar unga i medmänsklighet, empati, civilkurage och mod.

Ingen svensk har fått så många skolor, gator och andra platser uppkallade efter sig. Eller monument byggda. Eller blivit hedersmedborgare i så många länder - som Raoul Wallenberg.

I andra världskrigets slutskede räddade han tiotusentals judar i Budapest undan förintelsen. Idag behöver världen mer av hans mänskliga egenskaper

Raoul Wallenberg Academy arbetar för att utbilda unga i medmänsklighet, empati, civilkurage och mod. På bilden ser du resultatet av ett sådant skolprogram. Det är ”Kuben”, 30 stora stålkuber som representerar de 30 mänskliga rättigheterna, tolkade av skolelever i Sverige och utomlands. Eleverna har arbetat utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad. Rättighet nummer två ”Rätten att inte diskrimineras”, närmast i bild, är gjord av Furulundskolan i Sölvesborg. Och nummer tre ”Rätten till ett tryggt liv” av Rinkebyskolan i Stockholm.

Förra året engagerade sig 8 000 elever i någon av Raoul Wallenberg Academys utbildningar. Målet är att så många som möjligt ska bli medmänskliga förebilder och själva göra skillnad.

Så nej, en lott kan inte ge unga mod att göra skillnad. Men den kan stödja de som kan.