Kan en lott rädda falkar och jaga miljöbovar?

Naturskyddsföreningen skyddar känsliga naturområden och räddar djurarter.

På bilden ser vi medlemmar ur Naturskyddsföreningens Roslagskrets. Arbetet de utför är ofta oglamouröst. Exempelvis att författa skrivelser för att området Grisseludden på Singö i Roslagen ska få formellt skydd.

Även i större sammanhang ägnar sig Naturskyddsföreningen åt att påverka makthavare, företag och myndigheter. Föreningen författar rapporter, driver kampanjer och samarbetar med runt 40 miljöorganisationer i hela världen.

Listan med resultat som Naturskyddsföreningen uppnått genom sitt arbete blir lång. Bland de viktigare: Pilgrimsfalken har räddats från utrotning i Sverige, man har bidragit till att förbjuda två av världens farligaste ämnen, DDT och kvicksilver och man fick helt nyligen världens största kosmetikaföretag att lova att sluta använda miljögiftet PFAS i sina produkter.

Och med tanke på miljöfrågornas framtida betydelse, talar inget för att Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation kommer att ha mindre att göra i framtiden.

Nej, en lott kan inte rädda falkar och jaga miljöbovar. Men den kan stödja dem som kan.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade