Kan en lott rädda människor i sjönöd?

Sjöräddningssällskapet rycker ut över 3 000 gånger per år och utför 80 % av all sjöräddning i Sverige.

Organisationen Sjöräddningssällskapet bygger på mer än 2 300 frivilliga sjöräddare. En sjöräddare är platschef på ett byggvaruhus. En annan sjuksköterska. En tredje är jurist. Och så vidare.

Den som lämnar styrelserummet för att åka ut på insats, får lika mycket betalt som studenten som släppt kurslitteraturen och anslutit till besättningen: Noll kronor.

Uppdragen varierar. Att hjälpa en sjuk besättningsman från ett handelsfartyg till fastlandet för vård, eller att undsätta en fritidsbåt som fått in en tamp i propellern och blivit drivande. I ett dramatiskt fall hade en fyramånaders bebis fått svårt att andas. Sjöräddningssällskapet mötte med akut transport och syrgas ombord. Mamma Jenny:

– De hade samordnat med ambulans och helikopter på fastlandet. Deras insats räddade utan tvekan livet på lille Frank.

Medan du läser detta har 300 sjöräddare jour. Om larmet går, är räddningen på väg inom 15 minuter. Dygnet runt. Midsommarafton som nyårshelg.

Nej, en lott kan inte rädda människor i sjönöd. Men den kan stödja de som kan.