Kan en lott skapa rättvisa arbetsvillkor i bananindustrin?

Fairtrade arbetar för en hållbar världshandel och förbättrade villkor för odlare och anställda.

På plantagen, den första etappen av bananernas väg från producent till konsument, är arbetsdagarna ofta långa och lönerna så låga att de sällan går att leva på. Anställda på Fairtradecertifierade plantager blir informerade om sina rättigheter; de får skyddsutrustning och ersättning för övertid.

Så är också fallet hos Ghanas största exportör som varje år säljer 60 000 ton bananer till Europa. Varje såld bananlåda ger en dollar i Fairtrade-premie. Pengarna används för att utveckla lokalsamhället. Odlare och anställda bestämmer genom demokratiska beslut vilka satsningar som behövs.

I området Kasunya har premien använts till tre skolbyggnader (förr undervisades de äldre barnen utomhus), en vattentank som ger 150 skolbarn rent dricksvatten hela dagen, och ett projekt där barn och vuxna lär sig använda datorer.

Sådant gör skillnad i Ghana, där välfärden är ojämnt fördelad och stora belopp ofta försvinner i korrupta tjänstemäns fickor.

Sedan den första Fairtrade-märkta produkten kom 1997 har mycket hänt. Idag finns 2 200 Fairtrade-märkta produkter i svenska butiker. Men bara var sjätte banan som säljs i Sverige är Fairtrademärkt, så mer finns att göra.

Så nej, en lott kan inte skapa rättvisa arbetsvillkor i bananindustrin. Men den kan stödja de som kan.