Kan en lott skydda barn mot tyfoner och jordbävningar?

Rädda Barnen ger barn i Filippinerna kunskaper om hur man agerar vid en katastrof.

Chesca är bara 10 år, men redan en av ungdomsledarna i projektet. Hennes team i Kapangian Central School förmedlar katastrofinformation på barns villkor. Via en mobilapp i form av ett spel, lärs säkerhetsrutiner ut på ett lekfullt sätt. Chesca berättar:

– Jag har fått lära mig om barns rättigheter och om hur vi barn kan vara säkrare i en katastrofsituation. Nu vet jag allt om skolans säkerhetsregler och ser fram emot att kunna skydda mina klasskamrater.

På Filippinerna är det inte en fråga om, utan när katastrofen inträffar. Jordbävningar är vanliga. Här uppstår också jordklotets mest intensiva stormar med översvämningar och jordskred som följd.

Rädda Barnen har värnat barns rättigheter i nästan 100 år. Projektet har i skrivande stund förmedlat kunskap om katastrofer, riskhantering och klimatförändringar till 20 filippinska skolor. Över 400 barn och 59 lärare och föräldrar har deltagit. Data och erfarenheter kommer snart att spridas till fler skolor i drabbade områden.

Nej, en lott kan inte skydda barn från tyfoner och jordbävningar, men den kan ge stöd till dem som kan.