BrainBus

Kunskap om hjärnsjukdomar med BrainBus

BrainBus är ett kringresande långtradarsläp, fyllt med information om hjärnan och hur skador i nervsystemet påverkar kroppen. Bakom initiativet står Neuro och Parkinsonförbundet, som vill lyfta fram det unika i att leva med en kronisk sjukdom och att ett inkluderande samhälle är ett rikare samhälle.

Närstående, familjer och arbetskamrater är den berörda mängden människor mycket omfattande. Det är med bakgrund mot alla dessa människor som BrainBus har sin uppgift – att ge ny kunskap om sjukdomar som drabbar hjärnan och nervsystemet.

För den enskilde, som lever med en neurologisk sjukdom, har kampanjen gett kraft och inspiration till att engagera sig och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. För mottagare av kampanjen, som inte har varit insatta i neurologins värd, har BrainBus gett större förståelse och tolerans för andras svårigheter.

BrainBus har sänkt trösklar, överbryggat fördomar och visat att vi alla kan bidra till ett inkluderande samhälle genom ökad kunskap, respekt och bra bemötande av varandra.

Som lottköpare har du automatiskt bidragit till att BrainBus kunnat rulla genom landet.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade