Mänskliga möten över åldersgränser

Cirkus Äldre De Luxe går ut på att Cirkus Cirkörs artistpedagoger besöker äldreboenden, och att äldre och personer med olika typer av demenssjukdomar får möjlighet att uppleva cirkus som föreställning och träning.

Cirkus Cirkör besöker ett 80-tal äldreboenden runt om i Sverige med en liten cirkusshow, cirkus prova-på för de äldre och sittgympa. Personalen får fortbildning i hur de själva kan leda rörelseträning med de äldre så att besöket och effekten blir bestående. Därutöver lämnas en uppsättning med utrustning så att boendet efter föreställning, träning och pedagogik kan fortsätta med träningen på egen hand.

– Cirkus Cirkörs devis är att allt är möjligt. I snart 20 års tid har vi tränat barn och unga, med eller utan funktionsnedsättning och vi samarbetar med skolor och ungdomsverksamheter över hela Sverige och Europa. Vi vill att även äldre ska kunna ta del av cirkusen och få en rolig, fysisk och mentalt utmanande aktivitet i sin vardag, säger Mia Crusoe, verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör.

Äldreboenden kan boka kostnadsfritt

Cirkus Cirkör har drivit cirkus i äldrevården som ett pilotprojekt i Botkyrka kommun en tid. Nu sprids Cirkus Äldre De Luxe till fler kommuner och landsting. Ett 80-tal äldreboenden över hela landet kan, och har kunnat, kostnadsfritt boka Cirkus Cirkör. I projektet vidareutbildas fler artistpedagoger för arbete med cirkusträning i en social kontext. Hela projektet avslutas med ett antal konferenser, seminarier och workshoppar i samarbete med landsting och kommuner på flera ställen i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå.

Målet är en rolig, fysisk och mentalt utmanande aktivitet

Projektet fokuserar på mänskliga möten över åldersgränser där till exempel minnen kan väckas till liv. Det finns en stor brist i kulturutbud för äldre och projektet utvecklar en modell för kulturaktiviteter för äldre samtidigt som det direkt involverar dem i projektets aktiviteter. Syftet, och målet, med projektet är att genom nycirkusens pedagogik som metod ge äldre på boenden, servicehus och vårdinrättningar runt om i landet en rolig, fysisk och mentalt utmanande aktivitet som skapar livsglädje och stimulans i deras vardag.

Projektet Cirkus Äldre De Luxe har fått över fyra miljoner kronor i stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Stort tack till alla Postkodlotteriets kunder som är med och gör detta möjligt!