Hand in hand

Miljöprojekt för ett hållbart Indien

Miljösituationen i Indien är katastrofal. Nästan allt avfall dumpas direkt på gatan eller på öppna soptippar. Det leder till starkt förorenat vatten, förgiftade jordar, giftig luft och en enorm spridning av sjukdomar som diarré och hepatit.

För att skapa en renare och mer hållbar framtid för invånarna i indiska delstaten Tamil Nadu genomför Hand in Hand och Håll Sverige Rent projektet Recycle for Life med stöd av Postkodlotteriet.

Recycle for Life är ett treårigt pilotprojekt med målsättningen att förbättra miljösituationen för en halv miljon människor. Projektet kombinerar fattigdomsbekämpning och miljöförbättring – två komponenter som går hand i hand för att kunna uppnå hållbara livsvillkor för utsatta människor.

Förutom att utbilda lokala tjänstemän och politiker i miljökunskap för att i nästa steg kunna implementera hållbara system för återvinning och avfallshantering, ingår även ett kunskapsutbyte mellan Sverige och Indien där indierna får lära sig, och inspireras av, miljöåtervinning i Sverige.

Målsättningen med Recycle for Life är att projektet blir så framgångsrikt att det även kan genomföras i andra indiska delstater och länder med liknande miljöutmaningar.