Sjuttonåriga Ann skulle könsstympas och giftas bort, men räddades och togs till ett skyddsboende för flickor i Kenya.

Sjuttonåriga Ann skulle könsstympas och giftas bort, men räddades och togs till ett skyddsboende för flickor i Kenya.

Så bidrar en lott till att skydda flickor från att könsstympas och giftas bort

Erikshjälpen är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Erikshjälpen bland annat till ett skyddsboende för flickor i Kenya.

Fattigdom blir något extra dåligt i kombination med destruktiva traditioner och värderingar. Ann fick aldrig gå i skolan. Hennes pappa planerade istället att låta könsstympa sin dotter och sedan gifta bort henne. På många håll söder om Sahara ses detta som ett sätt att klara familjens överlevnad.

Ann berättade för pastorn i sin kyrka om faderns plan och fick då hjälp att komma till ett skyddsboende.
– Här har jag fått hoppet tillbaka, säger Ann. Jag tänker framåt. Jag ska utbilda mig. Min dröm är att bli pilot.

Kunskap är nyckeln till förändring

När en flicka kommer till skyddsboendet inleds också ett arbete med flickans familj. Målet är att familjen ska förstå flickans rättigheter så att hon på sikt ska kunna flytta hem igen. Lokalt jobbar Erikshjälpens partners med att på olika sätt utbilda och informera barn, föräldrar, lärare och samhällsledare för att förebygga kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Kunskapsspridning är nyckeln till förändring.

På liknande sätt har Erikshjälpen arbetat för fattiga och utsatta barns rättigheter sedan 1946. Organisationen arbetar i 17 länder världen över.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till det viktiga arbete som Erikshjälpen gör.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan starten 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Erikshjälpen har varit med sedan 2009 och har hittills tagit emot 123 miljoner kronor.