Greenpeace fartyg MV Arctic Sunrise tar havsvattenprover under expeditionen till Antarktis.

Greenpeace fartyg MV Arctic Sunrise tar havsvattenprover under expeditionen till Antarktis.

Så bidrar en lott till att skydda våra hav från klimatförändringar

Greenpeace är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Greenpeace bland annat till att sätta press på regeringar för att FN ska skapa globala havsreservat som täcker 30 procent av världshaven.

Det marina livet i världshaven driver havets biologiska pump, fångar upp koldioxid vid havsytan och lagrar den i havsdjupen. Utan denna nödvändiga funktion skulle vår atmosfär innehålla 50 procent mer koldioxid och världen skulle vara obeboeligt varm.

Under 2019 genomför Greenpeace sin mest ambitiösa skeppsexpedition någonsin över Atlanten, från Arktis till Antarktis, för att bedriva forskning och uppmärksamma världens ledare om vad det är som behöver skyddas.

Större hot än någonsin

Våra hav står inför större hot än någonsin tidigare. Från klimatförändringar och överfiske till djuphavsgruvdrift och plastföroreningar.

Forskarna har nu presenterat ett konkret förslag för att möta de här hoten, i form av ett nätverk av havsreservat som skulle skydda 30 procent av världshaven och skapa motståndskraft mot klimatförändringar.

Forskning och opinionsbildning

Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation. En stor del av dess arbete utgörs av forskning. En annan viktig uppgift är opinionsbildning – att sätta ljus på

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till det viktiga arbete som Greenpeace gör.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Greenpeace har varit med sedan 2008 och har hittills tagit emot 246 miljoner kronor.