Georgina Deh köpte några symaskiner med mikrolån. Nu säljer hon sin produktion på marknaden.

Georgina Deh köpte några symaskiner med mikrolån. Nu säljer hon sin produktion på marknaden.

Så bidrar en lott till att trygga ensamstående kvinnors försörjning

Hungerprojektet är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Hungerprojektet till att hjälpa kvinnor som lever i utsatthet att hitta sätt att försörja sig själva.

Guld och andra naturtillgångar har gett Ghana möjligheter som få andra grannländer har. Men korruptionen i landet har fördelat välståndet ojämnt och 28 procent av befolkningen lever på mindre än 1,25 dollar om dagen.

Georgina fick ett lån till symaskiner

Georgina Deh växte upp i byn Mem-Chemfre och är mamma till fem barn. Hon blev änka 2005 och familjen stod plötsligt utan inkomst. Eftersom hon alltid varit duktig på att sy kläder, fick hon via Hungerprojektet möjligheten att ta ett mikrolån för att köpa några symaskiner. Därefter lärde hon unga kvinnor i området att sy. Nu får de beställningar av folk i grannbyarna.

– Vinsten går till mina barns utbildning. Min äldsta har just börjat universitetet, berättar Georgina stolt.

Förutom att ta hand om sina egna barn hjälper hon andra som levt i barnäktenskap, eller inte klarat skolan, att hitta sätt att försörja sig.

Hungerprojektet arbetar i åtta länder

Bara i Ghana driver Hungerprojektet 39 lokala initiativ som det i Mem-Chemfre. Med hjälp av volontärer når de ut till 255 000 personer i 400 byar. Liknande initiativ drivs av Hungerprojektet i ytterligare sju afrikanska länder.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Hungerprojektets viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Hungerprojektet har varit med sedan 2012 och har hittills tagit emot 59 miljoner kronor.