Star For Life står bakom ett skolprogram för ungdomar. Syftet är att inspirera till säkrare sex.

Star For Life står bakom ett skolprogram för ungdomar. Syftet är att inspirera till säkrare sex.

Så bidrar en lott till att ändra ungdomars sexvanor

Star For Life är en av ett 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Star For Life bland annat till att visa skolelever potentialen som finns i att ta ansvar och inte ha oskyddat sex.

I början av 2000-talet ökade aids och HIV som mest i Sydafrika. 4,3 miljoner levde med HIV-smitta och särskilt utsatta var unga kvinnor. Vid samma tid startade paret Dan och Christin Olofsson en verksamhet inom turistnäringen. De såg då förödelsen av HIV-smittan på nära håll och bestämde sig för att göra något. Som partners till Star For Life och tillsammans med expertis på området, skapade de ett program för att inspirera och utbilda ungdomar.

Testet visade bra resultat

Programmet testades på en high school i provinsen KwaZulu-Natal. Och det fungerade. Ungdomarna ändrade sina sexualbeteenden, antalet tonårsgraviditeter minskade och resultaten i skolan blev bättre. Mest positivt påverkades de fattigaste kvinnorna.

Skolprogrammet sprids

Projektet har blivit en rörelse. 100 000 elever och 3 000 lärare nås i mer än 100 skolor i Sydafrika och Namibia. Varje år. Via partners finns Star For Life även i Sri Lanka och Zimbabwe. En anpassad version av programmet genomförs nu i ett 40-tal skolor i Sverige där fokus snarare är hälsa än HIV.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till det viktiga arbete som Star For Life gör.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Star For Life har varit med sedan 2012 och har hittills tagit emot 109 miljoner kronor.