En attack har förstört denna plats i Syrien. Ben Walsby och Donatella Rovera är på plats för att utreda vilka som ligger bakom den här attacken.

Ben Walsby och Donatella Rovera är på plats i Syrien för att utreda vilka som ligger bakom den här attacken.

Så bidrar en lott till att skapa rättvisa

Amnesty International är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Amnesty International bland annat till att avslöja brott mot mänskliga rättigheter.

Hur konstigt det än kan låta handlar det här fotografiet om hopp. Du kanske undrar vad som är hoppfullt. För när hela stadsdelar bombas sönder och samman är väl den bottenlösa katastrofen ett faktum? Jo, men utan människor som Ben Walsby och Donatella Rovera på bilden skulle barbariska attacker och människorättskränkningar få härja fritt i ännu högre grad.

När den här bilden togs var de på plats i den syriska staden Raqqa för att utreda vad som hänt. Utredningarna avslöjade bland annat att tusentals civila dödades eller skadades i den USA-ledda offensiven för att befria staden från IS.

Det här gör Amnesty

Amnesty International utreder, dokumenterar, analyserar och avslöjar allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Amnestys utredare arbetar på de platser där övergreppen ägt rum, för att träffa de som utsatts och med egna ögon kunna kartlägga vad som har hänt.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Amnesty Internationals viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har 15,5 miljarder kronor delats ut.

Amnesty International har varit med sedan 2008 och har hittills tagit emot 170 miljoner kronor.