I bild syns Helena Lind, Rebecka Björndahl och Julia Gerestrand från Diakonia och Laila Khatum som just varit med i en cykeluppvisning arrangerad av Diakonias samarbetsorganisation MKP.

Cykelprojektet i Bangladesh handlar om att öka flickors möjligheter att röra sig fritt.

Så bidrar en lott till att flickor i Bangladesh börjar cykla

Diakonia är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Diakonia bland annat till ett projekt för ökad jämställdhet i Bangladesh där de stöttar flickor som vill börja cykla.

En av fem flickor i Bangladesh blir bortgift innan hon fyller 15 år. När en flicka i norra Bangladesh ska ta sig någonstans måste hon ha sällskap. Och om ingen kan följa med och vägen till skolan är lång, tvingas många flickor stanna hemma och riskerar att giftas bort tidigt.

För att flickor ska få röra sig fritt

Tillsammans med en lokal samarbetsorganisation, Manab Kallyan Parished (MKP), driver Diakonia ett cykelprojekt, ett arbete för att få flickor att cykla och för att de ska få röra sig fritt överallt. Ett arbete för jämställdhet.

MKP har arbetat länge för flickors och kvinnors rättigheter i Bangladesh. De informerar inte bara flickor om deras rättigheter, utan även skolor, allmänhet och föräldrar. De arbetar också för att lokala ledare och politiker ska erkänna kvinnors rättigheter.

Diakonia arbetar i 25 länder

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. De stöttar över 400 lokala organisationer i 25 länder. Tillsammans driver de projekt för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Diakonias viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Diakonia har varit med sedan 2010 och har hittills tagit emot 180 miljoner kronor.