På bilden ser du skräpplockare på Syd-Långö i Bohusläns skärgård. Som har fullt fokus på att plocka upp skräp efter andra.

Skräpplockare på Syd-Långö i Bohusläns skärgård. Fullt fokus på att plocka upp efter andra.

Så bidrar en lott till att städa upp i naturen

Håll Sverige Rent är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Håll Sverige Rent till att stärka människors miljövårdsansvar på olika sätt.

Bohuskusten är särskilt drabbad av marin nedskräpning och varje år spolas 8 000 kubikmeter skräp i land. Det motsvarar utrymmet i drygt 60 långtradare. Så det är inte konstigt att skräpplockarna på bilden har fullt upp.

Skräpplockare håller Sverige rent

Håll Sverige Rent arbetar aktivt med att minska nedskräpningen, främja återvinningen och stärka människors miljöansvar. Till exempel engagerar Håll Sverige Rent närmare 700 000 skräpplockare runt om i landet, som inte bara bidrar till en renare närmiljö, utan också sprider kunskap om nedskräpningens konsekvenser.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till det viktiga arbete som Håll Sverige Rent gör.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Håll Sverige Rent har varit med sedan 2014 och har hittills tagit emot 84 miljoner kronor.