Leif Hjort på bilden har diagnosen polyneuropati som bland annat innebär känselbortfall och smärta i händer och fötter. Han stödjer andra med liknande diagnoser.

Leif Hjort har diagnosen polyneuropati och stödjer andra med liknande diagnoser.

Så bidrar en lott till stöd för personer med neurologiska sjukdomar

Neuro är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Neuro bland annat till sin verksamhet med diagnosstödjare.

Leif har den neurologiska sjukdomen polyneuropati som bland annat innebär känselbortfall och smärta i händer och fötter. Tidigare i livet missbrukade Leif alkohol och det är i hans fall sannolikt orsaken till sjukdomen.

En ny inriktning i livet

För fem år sedan bestämde han sig för att förändra sitt liv. Han började träna och tävla i mountainbike – vilket från början framstod som orealistiskt, men som visade sig bli hans räddning.

– Genom att mina ben rör sig så mycket blir det en bra blodcirkulation och det känns framför allt bättre i fötterna nu. Jag känner fortfarande inte fötterna i skorna, de måste vara fastspända i speciella tävlingskopplingar med pedalerna. Men värken är mindre och det har blivit en ny inriktning i livet som är väldigt positiv för mig.

En diagnosstödjare ger råd

Leif har också blivit diagnosstödjare hos Neuro för att stötta andra och hjälpa dem att orka med ett så normalt liv som möjligt trots kronisk sjukdom och de svårigheter den innebär. En diagnosstödjare ger praktiska råd och coachar Neuros medlemmar i olika faser i livet.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Neuros viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Neuro har varit med sedan 2009 och har fram till 2019 tagit emot 71 miljoner kronor.