Röda Korset har 26 000 volontärer i landet. Sanne Svedberg hjälpte till med första hjälpen under skogsbränderna kring Ljusdal sommaren 2018.

Röda Korset har 26 000 volontärer i landet. Sanne Svedberg hjälpte till med första hjälpen under skogsbränderna kring Ljusdal sommaren 2018.

Så bidrar en lott till att släcka bränder

Röda Korset är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Förra sommaren använde Röda Korset pengarna bland annat till insatser vid de stora skogsbränderna.

Skogsbränder rasade runt om i Sverige sommaren 2018. Röda Korset var snabbt på plats för att hjälpa till med evakuering, första hjälpen, krisstöd och matutdelning.

Sanne Svedberg, en av Röda Korsets 26 000 volontärer i Sverige, bistod vid brandinsatserna utanför Ljusdal.

– När frågan från Röda Korset kom kändes det självklart att vara med. Jag är utbildad inom första hjälpen och ville hjälpa till.

Många frivilliga ville hjälpa till

Under sommaren fick Röda Korset i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att samordna alla frivilliga som ville hjälpa till. Så många som 6 000 personer anmälde sitt intresse och 1 000 kom att bidra vid insatserna.

– Det är fantastisk vilket engagemang som finns, säger Sanne Svedberg.
Röda Korset finns över hela världen och består av miljontals volontärer som bestämt sig för att hjälpa andra människor.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Röda Korsets viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Röda Korset har varit med sedan 2008 och har hittills tagit emot 358 miljoner kronor.