Scouterna utbildar sina ledare för att de ska bli bättre på att möta barn och unga med ADHD och autism. För att fler ska kunna delta i verksamheten och vara sig själva.

Scouternas ledare utbildas i att möta barn och unga med ADHD och autism. För att fler ska kunna delta i verksamheten och vara sig själva.

Så bidrar en lott till en meningsfull fritid för barn och unga

Scouterna är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Scouterna bland annat till att utbilda sina ledare för att de ska bli bättre på att möta barn och unga med ADHD och autism.

En meningsfull fritid är viktig för såväl psykisk hälsa som möjlighet till personlig utveckling och delaktighet i samhället. Med ledare som är bra på att möta barn och unga utifrån deras egna förutsättningar blir det möjligt för fler att delta i verksamheten och att vara sig själva. Fler får då tillgång till en aktiv och meningsfull fritid.

Rätten till friluftsliv – ett utbildningsprojekt

Det här är anledningen till att Scouterna, tillsammans med Friluftsfrämjandet, genomför projektet Rätten till friluftsliv med stöd från Postkodlotteriet. I projektet får organisationernas ledare kunskap, verktyg och förståelse för att möta barn och unga med ADHD och autism.

Hittills har 43 ledare utbildats. Under sommaren 2019 lanseras en webbkurs som gör det möjligt för ännu fler att utveckla sitt ledarskap. Scouterna arbetar på olika sätt för allas rätt att ”funka olika”. Deras övertygelse är att vi med våra olikheter stärker varandra i samhället.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Scouternas viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Scouterna har varit med sedan 2009 och har hittills tagit emot 108 miljoner kronor.