Etiopien tillhör världens främsta exportörer av rosor. Här verkar Fairtrade för att ge över 19 000 anställda bättre arbetsvillkor.

Etiopien tillhör världens främsta exportörer av rosor. Här verkar Fairtrade för att ge över 19 000 anställda bättre arbetsvillkor.

Så bidrar en lott till rättvisa arbetsvillkor i rosindustrin

Fairtrade är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Fairtrade bland annat till att stärka de anställda på rosplantager i Etiopien.

En stor del av de rosor som säljs i Sverige kommer från Kenya och Etiopien där klimatet är extra gynnsamt för blommor. På rosplantagen är arbetsdagarna ofta långa och lönerna så låga att de sällan går att leva på. Det är något som Fairtrade verkar för att förändra.

Så gör Fairtrade skillnad i Etiopien

Anställda på Fairtrade‑certifierade plantager får kunskap om sina rättigheter, tillgång till skyddsutrustning och ersättning för övertid. Så är också fallet på världens största rosplantage i södra Etiopien runt Ziway‑sjön. Här pågår ett projekt som ska stärka över 19 000 anställda på Fairtrade‑certifierade plantager. Att arbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter är en viktig del i projektet. Varje såld Fairtrade‑märkt rosbukett ger en premie som används för att utveckla lokalsamhället. I Ziway har premien använts till att bygga ett sjukhus och en skola där barn får utbildning helt kostnadsfritt. Sådant gör skillnad i Etiopien, där välfärden är ojämnt fördelad, infrastrukturen bristande och fattigdomen utbredd.

Fairtrade verkar för en rättvis och hållbar världshandel. Idag finns över 2 200 Fairtrade‑märkta produkter i svenska butiker.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Fairtrades viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Fairtrade Sverige har varit med sedan 2015 och har fram till 2019 tagit emot 25 miljoner kronor.