Hanna som är med på bilden fick sin autismdiagnos i gymnasiet. Idag arbetar hon på Autism- och Aspergerförbundet för att skapa en inkluderande skola för alla.

Hanna fick sin autismdiagnos i gymnasiet. Idag arbetar hon på Autism- och Aspergerförbundet för att skapa en inkluderande skola för alla.

Så bidrar en lott till en inkluderande skola för elever med autism

Autism- och Aspergerförbundet är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Autism‑ och Aspergerförbundet bland annat till arbetet för en skola där det finns plats för alla oavsett olikheter.

Hanna var utfryst i skolan. Hon hade svårt att hänga med i under-visningen. Efter halva gymnasiet fick hon sin autismdiagnos och började i en klass där alla hade autism. Då fick hon äntligen anpassad undervisning och klasskamrater hon trivdes med.

Idag jobbar Hanna som skribent på Autism- och Aspergerförbundet och föreläser om hur skoltiden var, före och efter diagnosen. Eftersom det ofta saknas kunskap i skolorna om hur man stödjer elever med autism, är det många med autism som helt enkelt inte går till skolan.

Det här gör Autism- och Aspergerförbundet

Genom utbildning, konferenser och opinionsarbete verkar Autism- och Aspergerförbundet för att skolpersonal ska få ökad kunskap om autism och för att alla skolor ska anpassas till elever med kognitiva svårigheter och sensorisk känslighet, vilket är vanligt vid autism. En universellt utformad skolmiljö är bra för alla och nödvändig för vissa. Förbundet arbetar också för att normkritiska frågor ska få större utrymme i skolorna, för att elever med autism ska känna tillhörighet och respekteras för de, de är.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Autism- och Aspergerförbundets viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Autism‑ och Aspergerförbundet har varit med sedan 2018 och har fram till 2020 tagit emot 10 miljoner kronor.