Skolprogrammet Kuben handlar om de mänskliga rättigheterna. Här är några av kuberna lastade för att transporteras till skolor i Sverige.

Skolprogrammet Kuben handlar om de mänskliga rättigheterna. Här är några av kuberna lastade för att transporteras till skolor i Sverige.

Så bidrar en lott till att ge unga mod att agera med civilkurage

Raoul Wallenberg Academy är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Raoul Wallenberg Academy till att stärka unga människor att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage.

Ingen svensk har fått så många skolor, gator och platser uppkallade efter sig, eller monument byggda, eller blivit hedersmedborgare i så många länder, som Raoul Wallenberg. I andra världskrigets slutskede räddade han tiotusentals judar i Budapest undan Förintelsen.

Idag behöver världen mer av hans medmänskliga egenskaper. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration arbetar Raoul Wallenberg Academy för att utbilda unga i medmänsklighet, empati, civilkurage och mod.

Skolprogrammet Kuben

Raoul Wallenberg Academy står bakom skolprogrammet Kuben som består av 30 stora stålkuber. Kuberna representerar de 30 mänskliga rättigheterna och är placerade på skolor runtom i Sverige och utomlands. Eleverna reflekterar över rättigheterna, tolkar dem kreativt och inreder kuberna. Den 29‑31 augusti ställs alla kuber ut i Kungsträdgården i Stockholm för allmänheten.

Förra året engagerade sig 11 000 elever i någon av Raoul Wallenberg Academys utbildningar och skolprogram. Målet är att så många som möjligt ska bli medmänskliga förebilder och själva göra skillnad.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet –du bidrar till Raoul Wallenberg Academys viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Raoul Wallenberg Academy har varit med sedan 2017 och har fram till 2019 tagit emot 18 miljoner kronor.