Caroline Ingre vill lösa gåtan med den obotliga sjukdomen ALS. Hennes forskning finansieras av Hjärnfonden.

Caroline Ingre vill lösa gåtan med den obotliga sjukdomen ALS. Hennes forskning finansieras av Hjärnfonden.

Så bidrar en lott till bättre behandlingar av hjärnans sjukdomar

Hjärnfonden är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Hjärnfonden till att finansiera forskning om hjärnan, bland annat forskning om sjukdomen ALS.

Hjärnan är fantastisk, i den sitter dina drömmar, känslor och tankar. Men när hjärnan blir sjuk kan livet plötsligt förändras från ena dagen till den andra.
Caroline Ingre är en av Hjärnfondens stipendiater. Hon visste redan som barn att hon ville bli läkare och forskare, för att hjälpa sjuka människor. Under sin tjänstgöring på Umeå universitetsjukhus kom hon i kontakt med en ALS-patient. Det blev ett starkt möte som kom att avgöra hennes val av forskningsämne – hon vill nu bidra till att lösa gåtan kring den obotliga sjukdomen ALS.

Teamet undersöker olika aspekter

Målet är att förstå hur ALS kan förebyggas, behandlas och hur man kan ställa diagnos tidigare. Tillsammans med sitt forskarteam undersöker hon bland annat hur stress påverkar sjukdomen. De letar efter biomarkörer för att även friska personer som har anlag för sjukdomen, ska kunna få behandling redan innan sjukdomen brutit ut.

Hjärnfonden driver svensk hjärnforskning framåt genom att stödja både nyligen disputerade och etablerade forskare som försöker hitta nya behandlingar och botemedel mot hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Visionen är att fler människor ska få ett friskare liv och mer tid tillsammans.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Hjärnfondens viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Hjärnfonden har varit med sedan 2014 och har fram till 2020 tagit emot över 88 miljoner kronor.