Nordens Ark kämpar för den röda pandans överlevnad. Här sitter den röda pandan i ett träd.

Nordens Ark kämpar för den röda pandans överlevnad.

Så bidrar en lott till att rädda den röda pandan

Nordens Ark är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Nordens Ark till att skydda den röda pandan och andra utrotningshotade djur.

Östra Himalaya anses vara ett av jordens artrikaste områden. Där finns en stor variation av flora och fauna, bland annat omkring 300 olika däggdjur. I regionen med omgivande slättland lever respektingivande arter som bengalisk tiger och indisk noshörning – men också den lilla röda pandan. Den är något större än en tamkatt och håller till uppe i träden.

Varför hotas djuren?

Omkring 160 arter i östra Himalaya är globalt hotade, däribland den röda pandan. Varför? På grund av skogsskövling, miljöförstöring, illegal jakt, handel med utrotningshotade djur och accelererande klimatförändringar som slår ut de känsliga ekosystemen i bergen. Nordens Ark har tillsammans med Red Panda Network startat ett bevarandeprojekt i Nepal för att skydda den röda pandan och de artrika bergsskogarna.

Djurarter försvinner i snabb takt

Problemet med utrotningshotade arter finns tyvärr över hela jordklotet, inte enbart i östra Himalaya. Vilda djurarter hotas och försvinner i en snabbare takt än någonsin tidigare. Nordens Ark arbetar dedikerat för att rädda dem.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Nordens Arks viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Nordens Ark har varit med sedan 2010 och har fram till 2020 tagit emot över 90 miljoner kronor.