Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling fångar upp barn och unga som bär på svåra erfarenheter och som inte får tillräcklig hjälp från samhället. Det kan handla om barn som varit med om krig och tvingats lämna sina hem, som upplevt våld eller psykisk ohälsa i hemmet, eller som utsatts för sexuella övergrepp.

Trots att vårt samhälle är väl rustat för att hjälpa barn faller många mellan stolarna.

Så bidrar en lott till att hjälpa barn som upplevt traumatiska händelser

Rädda Barnen är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Rädda Barnen bland annat till att fånga upp barn med svåra erfarenheter som inte får tillräcklig hjälp från samhället.

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att växa upp i. Vårt samhälle är väl rustat att hjälpa barn, men trots det faller många mellan stolarna. Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling fångar upp barn och unga som bär på svåra erfarenheter och som inte får tillräcklig hjälp från samhället. Det kan handla om barn som varit med om krig och tvingats lämna sina hem, som upplevt våld eller psykisk ohälsa i hemmet, eller som utsatts för sexuella övergrepp.

Barnen får hjälp att bearbeta upplevelser

Barn kan vara mer sårbara än vuxna när de utsätts för allvarlig stress och svåra påfrestningar, men kan samtidigt ha väldigt goda förutsättningar för att må bättre igen. Rädda Barnens team av psykologer, socionomer och psykoterapeuter hjälper barn att bearbeta sina upplevelser för att kunna komma vidare. Här kan dessutom de vuxna som finns i barnens vardag få förståelse för vad traumatisering är och hur de kan skapa förutsättningar för läkning och återhämtning.

Rädda Barnen har stått på barnens sida i 100 år och kämpar för alla barns rätt att leva och utvecklas.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Rädda Barnens viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Rädda Barnen har varit med sedan 2005 och har fram till 2019 tagit emot 607 miljoner kronor.