Ny teknik gör det lättare att upptäcka bilder och filmer på nätet som innehåller sexuella övergrepp.

Ny teknik gör det lättare att upptäcka bilder och filmer på nätet som innehåller sexuella övergrepp.

Så bidrar en lott till att stoppa spridningen av övergreppsbilder på barn

ECPAT Sverige är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder ECPAT till arbetet mot sexuell exploatering av barn, bland annat till nya tekniska verktyg som gör att många fler övergreppsbilder kan upptäckas och plockas ned från nätet.

Med internet har förövare fått större möjlighet att hitta barn. Här finns också andra förövare att dela övergreppsbilder med. Varje delning är en kränkning av det enskilda barnet. Vetskapen om att en bild fortsätter att spridas på nätet gör att övergreppet aldrig tar slut, vilket innebär ett mycket allvarligt trauma för barnet. Att ta ned bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn är därför livsviktigt.

Det här gör ECPAT

ECPAT Sverige arbetar idag med verktyg som effektivt söker på nätet och går igenom hundratals bilder och filmer varje sekund. Tack vare internationell samverkan och ny teknik kan nu mycket mer övergreppsmaterial upptäckas och plockas ned. Arbetet gör stor skillnad för många barn som utsatts för sexuella övergrepp.

ECPAT Sverige arbetar mot sexuell exploatering av barn på flera sätt, bland annat genom opinionsbildning och påverkansarbete. De driver även ECPAT Hotline där allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till det viktiga arbete som ECPAT Sverige gör.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

ECPAT Sverige har varit med sedan 2010 och har fram till 2019 tagit emot 67 miljoner kronor.