Så bidrar en lott till att förebygga mobbning bland barn

Friends är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Friends till arbetet med att förebygga mobbning.

Under stora delar av sin skoltid blev Sara Damber utsatt för mobbning. En dag fick en kille i hennes klass nog. Han började säga hej till Sara, vilket blev starten på hennes väg ut ur kylan. Ett enkelt hej hade stor betydelse. Senare började Sara resa runt och föreläsa på skolor om mobbning och sina egna upplevelser. Så grundades Friends.

Friends utbildar och förändrar

Sedan dess har utbildare årligen givit tiotusentals lärare, föräldrar och barn kunskap och verktyg för att förebygga mobbning. Under 2018 genomförde Friends 1 072 utbildningar på svenska skolor.

Genom utbildningarna nådde Friends förra året cirka 54 000 barn och unga. 90 procent av skolpersonalen säger att samarbetet med Friends har förändrat klimatet på skolan positivt. Och 76 procent uppger att samarbetet gjort att kränkningarna minskat på skolan.

Friends driver också opinion för att skapa förändring på samhällsnivå, genom att skriva debattartiklar och genomföra kampanjer. Sedan 2017 arrangerar Friends världens största antimobbningskonferens, Wold Anti Bullying Forum, som samlar forskare och engagerade praktiker för att dela och utveckla kunskap.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Friends viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Friends har varit med sedan 2009 och har fram till 2019 tagit emot 92 miljoner kronor.