Parkvakter i Moçambique letar här upp och samlar in snaror som tjuvjägare placerat ut på fältet.

Parkvakter i Moçambique letar upp och samlar in snaror som tjuvjägare placerat ut.

Så bidrar en lott till att förhindra tjuvjakt

Peace Parks Foundation är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Peace Parks Foundation bland annat till arbetet med att bevara djurlivet Afrikanska naturskyddsområden.

I södra Afrika driver Peace Parks Foundation ett nätverk av naturskyddsområden, tvärs över nationsgränserna, så kallade fredsparker. Just här är detta särskilt viktigt. I södra Afrika hör många djurarter hemma som knappt finns någon annanstans. Här lever också många människor i svår fattigdom. Det skapar ett dilemma. Precis det faktum att så många djur är unika gör dem också ekonomiskt värdefulla på världsmarknaden. Den omfattande tjuvjakten är ett allvarligt problem.

Ett sätt att förhindra tjuvjakt

Ett exempel på hur Peace Parks Foundation arbetar med att förhindra tjuvjakt är att de låter parkvakter leta upp och samla in de snaror som tjuvjägare placerar ut. Att fånga djur med snaror är en grym metod. När djur sitter fast i snaror svälter de ofta långsamt till döds. En del av djuren lemlästas när de försöker ta sig loss och dör av skadorna. Men det finns hopp. Under en period på 18 månader samlade parkvakter in 6 300 snaror och räddade därmed livet på lika många djur. Och arbetet fortsätter.

Tjuvjakten ger jägarna inkomster för stunden, men om djuren utrotas blir fattigdomen än svårare. Peace Parks Foundation arbetar därför på olika sätt, dels med att förhindra tjuvjakt och dels för att stärka lokalbefolkningen i syfte att minska fattigdomen och skapa ekonomisk tillväxt.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Peace Parks Foundations viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Peace Parks Foundation har varit med sedan 2010 och har fram till 2019 tagit emot 98 miljoner kronor.