Jamira medverkar i ett projekt för att återplantera Ugandas skogar. Träd är ett effektivt verktyg för att bekämpa fattigdom.

Jamira medverkar i ett projekt för att återplantera Ugandas skogar. Träd är ett effektivt verktyg för att bekämpa fattigdom.

Så bidrar en lott till att rädda skogen i Uganda

Vi‑skogen är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Vi‑skogen bland annat till att plantera träd i skövlade områden i östra Afrika.

I Uganda har två tredjedelar av naturskogen skövlats under de senaste 25 åren. Klimatet har förändrats och växlar mellan långa torrperioder och perioder av alltför mycket regn. Det här påverkar särskilt bondefamiljer som bor i naturskogens utkanter, eftersom deras skördar blir lidande.

Jamira Kvakuwars är jordbrukare och bor med sin familj i östra Uganda. Bakom deras hus fanns förr en skog. ”Min svärmor berättar gärna om den täta skogen där hon förr brukade plocka kvistar att använda som ved. Men idag finns här ingen skog. Alla träd är borta.”

Kvinnor planterar nya träd

Vi‑skogen driver ett projekt, Kvinnliga Trädhjältar, som går ut på att kvinnor som bor i området får ta ansvar för att vårda den naturskog som finns kvar, och för att plantera nya träd. Jamira är en av trädhjältarna som återplanterar Ugandas skogar. ”Jag är stolt över det här projektet. Träden kommer öka våra skördar och ge oss bättre inkomst.”

Träd är ett effektivt verktyg när det kommer till att bekämpa fattigdom. Vi‑skogen har hittills planterat runt 134 miljoner träd i länderna runt Victoriasjön.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Vi‑skogens viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Vi‑skogen har varit med sedan 2015 och har fram till 2020 tagit emot 70 miljoner kronor.