Nokutenda, 11, Munashe, 13 och Bliss, 12, är utbildade barnrättsambassadörer som sprider kunskap och skapar förändring.

Nokutenda, 11, Munashe, 13 och Bliss, 12, är utbildade barnrättsambassadörer som sprider kunskap och skapar förändring.

Så bidrar en lott till att utbilda och stärka barn som skapar förändring i samhället

World’s Children’s Prize Foundation är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder World’s Children’s Prize Foundation till att utbilda och stärka barn som sprider kunskap om rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

Nokutenda, 11 år, Munashe, 13 år och Bliss, 12 år, är stolta barnrättsambassadörer i Murewa i Zimbabwe. De har blivit utbildade av World’s Children’s Prize Foundation och sprider sina kunskaper till andra barn, föräldrar, grannar och lokala ledare. I Zimbabwe är det vanligt att flickors rättigheter kränks. Men tjejer och killar som är barnrättsambassadörer i Murewa, står tillsammans upp för flickors rättigheter.

Ambassadörerna samlas varje lördag

Varje lördag samlas ett 50‑tal barnrättsambassadörer under ett skuggande träd på skolgården. Här lär de sig mer och diskuterar barns och flickors rättigheter, demokrati och de globala målen för en hållbar utveckling. Vid senaste mötet samlade de in kläder till barn som blivit offer för en översvämning. Då lärde de sig även mer om klimatförändringar och diskuterade vilka klimataktioner de ska utföra.

45 miljoner barn har genom World’s Children’s Prize 
utbildningsprogram för första gången fått veta att de har egna rättigheter. Många av dem är barn som drabbats av kränkningar av sina rättigheter. Idag kräver de respekt för sina rättigheter.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till World’s Children’s Prize Foundations viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

World’s Children’s Prize Foundation har varit med sedan 2013 och har fram till 2019 tagit emot 58 miljoner kronor.