Här kan du se det största flyktinglägret  i Kutupalong  i Bangladesh. Här lever 820 000 traumatiserade rohingyer som alla flytt från våld och övergrepp i Burma.

Kutupalong är världens största flyktingläger i Bangladesh. Här lever 820 000 rohingyer som flytt från våld och övergrepp i Burma.

Så bidrar en lott till att skydda barn och familjer på flykt

UNHCR är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder UNHCR till att hjälpa utsatta flyktingbarn och deras föräldrar att komma i säkerhet, som i Kutupalong i Bangladesh.

I världens största flyktingläger lever 820 000 rohingyer, på flykt undan våld och övergrepp i Burma. Många familjer har splittrats. Det bor 33 600 ensamstående mammor i Kutupalong som tar hand om sina barn själva. UNHCR ger extra hjälp till dem.

Kullarna, som lägret byggts på, var tidigare skogsklädda. Men i jakten på ved, har allt brännbart huggits ner och rötterna i marken rivits upp. Monsunregnen blir därför mycket farliga. Spolas jorden bort, följer tält och människor med. Här faller uppåt fyra meter regn per år.

Det här gör UNHCR

UNHCR ger akut nödhjälp, tak över huvudet, rent vatten, mat och sjukvård. Över 4 000 rohingyer registreras och får id‑kort varje dag som en del i arbetet att stärka deras mänskliga rättigheter, ett arbete som även gör det lättare att återförena familjer som har splittrats. Man har också lyckats bygga hundratals klassrum, där det bedrivs utbildning. För vid sidan av de absolut mest grundläggande mänskliga behoven, är UNHCR:s uppgift också att ge barn stöd, möjlighet att lära och även leka.

UNHCR:s arbete pågår i 134 länder. Vi är först på plats när människor tvingas fly och vi är kvar ända tills de kan återvända hem

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till UNHCR:s viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Sverige för UNHCR har varit med sedan 2008 och har hittills tagit emot 170 miljoner kronor.