Patienter med reumatoid artrit utbildas för att bli RA-instruktörer och visa upp sina symptom vid läkarutbildningar.

Så bidrar en lott till bättre vård för reumatiker

Reumatikerförbundet är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Reumatikerförbundet bland annat till att utbilda patienter till så kallade RA-instruktörer.

Om en läkarstudent aldrig har sett eller fått känna på en hand med tidig reumatoid artrit (RA), hur ska en färdigutbildad läkare då kunna känna igen symtomen? Här kommer Reumatikerförbundets RA-instruktörer in i bilden.

RA‑instruktörerna är expertpatienter som ställer upp vid läkarutbildningar runt om i landet. Tack vare dem får de blivande läkarna praktisk erfarenhet av hur till exempel en reumatisk hand ser ut och känns att röra vid. När sedan läkarna möter sina patienter känner de snabbt igen de tidiga tecknen på RA och kan sätta in den avgörande behandlingen.

Ju tidigare behandling desto bättre

Att få diagnosen reumatoid artrit idag är en milsvid skillnad mot hur det var förr. Nu vet vi mer om de tidiga stadierna av sjukdomen och dagens behandlingar med biologiska läkemedel gör att sjukdomsförloppet effektivt kan bromsas in. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto större är möjligheterna att påverka sjukdomen och minska skadorna.

Utbildningen av RA-instruktörer är ett av Reumatikerförbundets viktiga arbeten. Reumatikerförbundet finansierar även reumatologisk forskning, för att få fram bättre läkemedel och, kanske en dag, ett botemedel.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Reumatikerförbundets viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Reumatikerförbundet har varit med sedan 2009 och har hittills tagit emot 68 miljoner kronor.