De övre hjärnhalvorna är friska, de nedre är drabbade av Alzheimers sjukdom. Färgerna visar spridningen av proteinet tau som tros vara det protein som orsakar sjukdomen. Tau bildas i form av trassliga nystan inuti hjärncellerna och dödar dem.

De övre hjärnhalvorna är friska, de nedre är drabbade av Alzheimers sjukdom. Färgerna visar spridningen av proteinet tau som tros vara det protein som orsakar sjukdomen. Tau bildas i form av trassliga nystan inuti hjärncellerna och dödar dem.

Så bidrar en lott till sökandet efter ett botemedel mot Alzheimers sjukdom

Alzheimerfonden är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Alzheimerfonden bland annat till att finansiera livsviktig forskning.

År 2050 kommer över 100 miljoner personer över hela världen att lida av Alzheimers sjukdom. Var tredje sekund får en ny patient diagnosen. Utan nya behandlingar och botemedel kommer konsekvenserna för folkhälsan att vara enorma och det kommer att och kosta samhället miljarder.

Unga drabbas också

Sjukdomen omgärdas av många fördomar, den vanligaste är att unga människor inte kan drabbas. Men Alzheimers sjukdom är en hjärnsjukdom och inte en konsekvens av ett naturligt åldrande. Att lida av en demenssjukdom i ung ålder är en traumatisk upplevelse. Sjukdomen fortskrider snabbare hos unga människor och leder till en alltför tidig död. Många söker inte hjälp i tid och får ofta fel diagnos, till exempel utbrändhet.

Viktigt med mer forskning

Än så länge finns inget botemedel – det enda sättet att hitta ett sådant är genom mer forskning. Hittills har forskare upptäckt att stress och högt blodtryck ökar risken för demens. Och det blev en världsnyhet när det visades att fetma också ökar risken för att bli sjuk i Alzheimer.

Alzheimerfonden finansierar olika forskningsprojekt för att vi någon gång ska hitta det där botemedlet som så många människor behöver.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Alzheimerfondens viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Alzheimerfonden har varit med sedan 2007 och har hittills tagit emot 86 miljoner kronor.