Här är barn från Moçambique samlade i ett klassrum. SOS Barnbyar har i mer än 70 år arbetat mot målet att inget barn ska växa upp ensamt.

Barnen i Moçambique kan gå i skolan och växa upp i trygghet tack vare SOS Barnbyars familjestärkande program. FOTO: Ellen Borell.

Inte ett enda barn ska växa upp ensamt

Idag beräknas 220 miljoner barn växa upp, eller riskera att växa upp, helt ensamma. Utan kärlek. Utan trygghet. Utan respekt. Det är dessa barn SOS Barnbyar arbetar för.

I mer än 70 år har SOS Barnbyar arbetat för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet. De jobbar med att stärka familjer så att de kan hålla ihop och att ge barn som separerats från sin familj en trygg uppväxt. När ett barn förlorar omsorgen av en förälder är risken som störst för att hamna i utanförskap, att bli ensam och osynlig. Organisationen gör verkligen stor skillnad för många barn, men det är samtidigt långt kvar till mål.

På plats i 136 länder

SOS Barnbyar finns på plats i 136 länder, bland annat i Moçambique som utsatts för kraftiga naturkatastrofer det senaste året. De som drabbas hårdast när en naturkatastrof slår till är de redan mest utsatta barn som lever i otrygghet. I samhällen med utbredd fattigdom riskerar fler familjer att splittras och fler barn att bli övergivna. För att stärka barn och familjer samarbetar SOS Barnbyar därför med gräsrotsorganisationer i landet.

Vad är familjestärkande insatser?

SOS Barnbyars familjestärkande insatser förebygger att familjer splittras på grund av fattigdom och sjukdom. Målet är att hålla ihop familjer så att barn inte förlorar sina föräldrars omsorg. Exempel på insatser är psykosocialt stöd, utbildning, yrkes­utbildning för föräldrar eller mikrolån för att starta upp en verksamhet som familjen kan försörja sig på. Många gånger gör små insatser stor skillnad för ett barns framtid.

SOS Barnbyar

Organisationen finns på plats i 136 länder för att ge långsiktigt stöd till barn och unga i utsatthet. De driver familjestärkande program, barnbyar, skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomshem och medicinkliniker.

90% av de som tidigare varit med i SOS Barnbyars program ger sina egna barn en trygg uppväxt, tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö. De gör skillnad i generationer framåt.

Så bidrar en lott till att barn får en trygg uppväxt

SOS Barnbyar har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet sedan 2008 och har fram till 2019 tagit emot 251 miljoner kronor. Pengarna använder SOS Barnbyar till att ge barn en trygg uppväxt.

Exempel på andra organisationer som arbetar för barn i utsatthet, och som också får del av lotteriets överskott, är Bris, Erikshjälpen, Ecpat, Friends, Operation Smile, Plan International, Rädda Barnen, Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner, Unicef och World Childhood Foundation.