En persiska leopardungen som är uppfödd på Nordens Ark i Västra Götaland, som tillhör en starkt hotad art, som förr fanns i stora delar av Kaukasus.

Den persiska leoparden är ett hotat kattdjur som Nordens Ark arbetar för att rädda.

Leopardungen som ger hopp för arten

Vilda djurarter hotas och försvinner i en snabbare takt än någonsin tidigare. Problemet finns över hela jordklotet. Nordens Ark arbetar för att rädda hotade djur, bland annat den persiska leoparden.

Den persiska leopardungen på bilden är uppfödd på Nordens Ark i Västra Götaland. Hon tillhör en starkt hotad art, som förr fanns i stora delar av Kaukasus. Idag finns uppskattningsvis färre än tusen individer kvar i det vilda – främst i Iran, men även på några få platser i Afghanistan, Turkmenistan och Armenien.

Vilka är hoten?

Det mest akuta hotet är människans utbredning i den persiska leopardens livsmiljöer. Det leder till små isolerade populationer som har svårt att träffas och para sig. Den illegala jakten på leoparden och dess bytesdjur är ett stort problem, liksom gruvdriften och avskogningen i områdena där den lever.

Unikt projekt för att rädda arten

Ett spännande och viktigt projekt pågår nu för att rädda den persiska leoparden. Ett utsättningsprojekt som startats i Kaukasus, Ryssland. I Sotji nationalpark finns ett avel- och utplanteringscenter där leoparder tränas för att klara ett liv i det vilda. Personal från avelscentret har besökt Nordens Ark för att ta del av deras erfarenhet av att hålla stora kattdjur och hur Nordens Ark driver sina utsättningsprojekt. Personal från Nordens Ark har även varit på plats i Sotji för att se hur projektet utvecklats.

Tre leoparder har släppts ut i det fria

Projektet är unikt i sitt slag, då utsättning av stora kattdjur som leoparder aldrig tidigare skett. I det pågående projektet har tre leoparder hittills släppts ut i det fria och planen är att på sikt knyta ihop utbredningen av arten från Afghanistan i öster till Ryssland i väster.

Nordens Ark

Nordens Ark är en bevarandeorganisation som arbetar både i Sverige och utomlands, bland annat med att föda upp och sätta ut arter och förbättra förutsättningarna i de naturliga miljöerna där vilda djur lever. Målet är att skapa förutsättningar för att hotade djur ska finnas i livskraftiga, hållbara populationer.

Förutom naturvård och uppfödning bedriver Nordens Ark även forskning, utbildning och kunskapsspridning.

Så bidrar en lott till att skydda hotade djur

Nordens Ark har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet sedan 2010 och har fram till 2019 tagit emot 74 miljoner kronor. Pengarna använder Nordens Ark till att skydda utrotningshotade djur.

Exempel på andra organisationer som arbetar med att skydda hotade djur, och som också får del av lotteriets överskott, är Peace Parks, Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.