Tjejerna Alva Holm Katsoulis, Hadi Quasemi, Geneth Gurmu, Najma Ahmed och Sofia Paldaniu har alla fått stöd av en mentor. Här står de tillsammans väldigt glada.

Alva Holm Katsoulis, Hadi Quasemi, Geneth Gurmu, Najma Ahmed och Sofia Paldaniu har alla haft stöd av en mentor.

Någon att luta sig mot under tonårens berg- och dalbanor

Hur får man ungdomar att känna sig starka och inkluderade i samhället? Ett sätt är att ge dem en vuxen kompis. Mentor Sverige arbetar med mentorskap som ger ungdomar bättre självkänsla och kraft att växa.

Mentor finns till för alla ungdomar i Sverige som vill ha en extra vuxen att prata med. En mentor är en vuxen kompis, ett stöd, någon som lyssnar. Målet är att de unga ska känna en stark framtidstro, fatta positiva beslut och välja att avstå från våld och droger.

Tonåren kan vara en förvirrande period

Mentor Sverige vet att unga behöver mer stöd av vuxna än de får idag. Tonåren kan vara en förvirrande period i livet. Det är då identiteten skapas och många har funderingar och frågor de behöver svar på. Mentorskapet är en kraftfull metod för att minska riskerna för olika destruktiva beteenden bland unga. Små insatser kan göra stor skillnad.

En förebild som verkligen bryr sig

Sara Revell Ford är generalsekreterare på Mentor Sverige. Hon brinner för att ungdomar ska bli sedda och hörda. Hon vill se till att alla som saknar någon att bolla idéer, drömmar och utmaningar med, ska få någon att göra det med.

– Jag tror att det är viktigt att ha förebilder som ung och genom en mentor kan man få en förebild som verkligen bryr sig, säger Sara Revell Ford.

Att hänga med en vuxen

Under 2018 deltog över 20 000 ungdomar i Mentors olika program. 86 % av ungdomarna har fått en ökad självkänsla efter att ha haft en individuell mentor.

För många ungdomar är mentorskapet en källa till både trygghet, inspiration och motivation. Det är ett utbyte mellan generationer som gynnar både ungdomarna och mentorerna. ”Mer självsäker”, ”tryggare i mig själv”, ”mer öppen”, så säger några av ungdomarna att de har förändrats, efter att ha ingått i ett av Mentor Sveriges program. Under ett år får ungdomar chansen att hänga med en vuxen person som kan ge dem nya perspektiv, tips och stöd, under tonårens alla berg- och dalbanor.

Är du mellan 13 och 17 år och är intresserad av att ha en mentor? Eller är du vuxen och intresserad av att bli en mentor? Då ska du kontakta Mentor Sverige.

Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar i åldern 13‑17 år självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Tillsammans med engagerade företag, skolor och vuxna genomför de mentorskapsprogram för unga, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion.

Så bidrar en lott till ungdomars självkänsla

Mentor Sverige har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet sedan 2014 och har fram till 2019 tagit emot 47 miljoner kronor. Pengarna använder Mentor Sverige till sitt arbete med att få unga att växa genom mentorskap.

Exempel på andra organisationer som arbetar med ungdomar, och som också får del av lotteriets överskott, är Fryshuset, Raoul Wallenberg Academy, BRIS, Friends, Scouterna och Star For Life.