”Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem. Lösningen är inte att städa utan att vi slutar skräpa ner.”

Plast på land blir plast i haven

Nedskräpning är ett problem med många konsekvenser. Onaturliga ämnen sprids, djur skadas och berg av plast driver runt i våra hav. 80 % av allt skräp i haven kommer från land och det mesta är plast.

Varje timme spolas skräp motsvarande fem fulla badkar i land bara på den svenska Bohuskusten. Det vanligaste skräpet kommer från förpackningar som vi människor har använt, som exempelvis en chipspåse eller en plastlåda som en gång innehållit någons lunchsallad. Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle, ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas.

Skräpets konsekvenser

Nedskräpning kostar samhället pengar. Det leder också till att djur skadar sig – de trasslar in sig eller tror att plasten är mat och äter den. Det har också visat sig att nedskräpning leder till otrygghet. När en plats är skräpig leder det till ännu mer nedskräpning, och till klotter och skadegörelse. Till slut upplevs platsen som otrygg. Men inte nog med det.

Skräpet som hamnar i haven är oftast plast. Och det tar en evighet för plasten att försvinna, om den någonsin gör det. Den sönder- delas till mindre och mindre bitar för att så småningom bli till mikro- och nanoplast. Den hamnar i fisken och i förlängningen eventuellt på våra tallrikar.

– Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem. Lösningen är inte att städa utan att vi slutar skräpa ner. Ska vi ändra den negativa utvecklingen behöver vi alla förändra vårt beteende, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Hejdå engångsmugg

Ett exempel på vad Håll Sverige Rent gör för att minska nedskräpningen är projektet ”Hej då engångs- mugg!”. Målet är att minska användandet av engångsmuggar och andra engångsartiklar som helt eller delvis består av plast. Pressbyrån och 7‑Eleven har anslutit sig till initiativet. Hos dem får du tre kronors rabatt på kaffe (eller annan varm dryck) om du tar med dig en egen mugg.

Håll Sverige Rent

Organisationen arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. De samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för ett skräpfritt samhälle.

I mars 2019 fattade EU beslut om det så kallade engångsplastdirektivet. Det innebär förbud mot vissa engångsartiklar av plast och minskning av vissa. Direktivet ställer också krav på förbättrade insamlingssystem och att producenterna tar ansvar för att informera om nedskräpning i förebyggande syfte.

Så bidrar en lott till renare hav

Håll Sverige Rent har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet sedan 2014 och har fram till 2019 tagit emot 54 miljoner kronor. Pengarna använder Håll Sverige Rent till att arbeta för ett skräpfritt samhälle.

Exempel på andra organisationer som arbetar för miljön, och som också får del av lotteriets överskott, är Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.