Här är en en av Stadsmissionens Livsberättargrupper - som hjälper till att bryta äldres ensamhet och förebygger psykisk ohälsa.

Sveriges Stadsmissioner driver Livsberättargrupper, en metod för att bryta äldres ensamhet.

Att träffas och prata om livet

Trots att vi lever i ett av världens rikaste länder blir ensamhet, psykisk ohälsa, utanförskap och utsatthet allt vanligare. För att förebygga depression och skapa en ökad känsla av mening och delaktighet i livet, så erbjuder Stadsmissionen samtalsgrupper för äldre i ofrivillig ensamhet, så kallade Livsberättargrupper.

Tio procent av befolkningen över 65 år diagnostiseras med depression. Det är dubbelt så många som bland resten av befolkningen. Och de äldre får inte den hjälp de behöver.

Sex till åtta deltagare träffas med utbildade gruppledare en gång i veckan under tio veckor för att dela minnen, tankar och erfarenheter. Metoden innebär att man stärker individens identitet och främjar acceptans kring hur livet blivit. Deltagarna får även reflektera kring livet här och nu och hur det kan bli så bra som möjligt framåt. Förhoppningen är att deltagarna ska känna gemenskap och även fortsätta träffas på egen hand efteråt.

Nisses historia

En av de som haft nytta av Livsberättargrupperna är Nisse. Efter en skilsmässa hade han ingenstans att bo. Som sjukpensionär räckte inte pengarna till ett eget hem. Istället blev hans hem en hytt på Ålandsfärjan. Det kostade 20 kronor och i det ingick frukost och tillgång till dator där han kunde boka in nästa resa. Båten lade till klockan 16.00 och då hann han till McDonalds för ett skrovmål innan båten avgick igen klockan 18.00.

– Det var som ett fängelse. Jag grät hela tiden och funderade på att ta mitt liv, berättar Nisse.

Räddningen kom när Stadsmissionens medarbetare uppmärksammade honom på Centralen. Han fick plats på ett akutboende och sedan fem år tillbaka har han en bostad på ett servicehus på Kungsholmen. Där trivs han.

– Allt jag upplevt gör att jag känner mig ensam. Stadsmissionen är min räddning!

Genom Stadsmissionens Livsberättargrupper har Nisse brutit ensamheten och hittat nya livskamrater.

För alla som lever i utsatthet

Stadsmissionerna finns till för alla människor som lever i utsatthet. De arbetar nära individen för att avhjälpa akut nöd och på sikt för att förändra livssituationen. Varje stadsmission erbjuder en öppen mötesplats, individuell vägledning och arbetsträning i butik eller kafé.

På de flesta orter finns rådgivning för EU‑medborgare och utdelning av mat. På några orter finns till exempel öppen förskola, terapiverksamhet och skyddat boende.

Fakta om äldre i Sverige

Åldersgruppen 65 år och äldre ökar. I dag tillhör 2 miljoner människor den här gruppen, vilket är en femtedel av befolkningen. Var tredje person som är 65 år eller äldre bor ensam.

Sveriges Stadsmissioner

Organisationen arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige.

Sveriges Stadsmissioner består av tio lokala stadsmissioner i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

Så bidrar en lott till att äldre blir mindre ensamma

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet sedan 2008 och har fram till 2019 tagit emot 273 miljoner kronor. Pengarna använder Sveriges Stadsmissioner bland annat till att hjälpa de som är ensamma och utanför i samhället.

Exempel på andra organisationer som arbetar för människor i utsatthet, och som också får del av Postkodlotteriets överskott, är Kvinna till Kvinna, Erikshjälpen, Röda Korset, Human Rights Watch, Rädda Barnen, Mind, Bris, och Ecpat.