Träd är ett effektivt verktyg för att bekämpa fattigdom och Jamira på bilden medverkar i ett projekt för att återplantera Ugandas skogar.

Jamira medverkar i ett projekt för att återplantera Ugandas skogar.

Betydelsen av träd

Träd är ett effektivt verktyg för att bekämpa fattigdom. Genom att odla träd tillsammans med grödor kan familjer tjäna pengar nog för att investera för framtiden. Dessutom har träden en viktig roll för klimatet.

Träd hjälper människor att ta sig ur fattigdom. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, de ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö, och bättre levnadsförhållanden, är grunden i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry. Och agroforestry slår två flugor i en smäll: det ger både bättre klimat och minskad fattigdom.

De småskaliga bönderna

Vi-skogen jobbar i fyra länder runt Victoriasjön i östra Afrika: Uganda, Rwanda, Kenya och Tanzania. Människorna som bor här står inför olika utmaningar som beror på klimatet och de skiftande geografiska förutsättningarna. I vissa områden är torkan den största utmaningen, i andra är det kraftiga regn som orsakar jordskred. Men alla människor som Vi-skogen arbetar med har en sak gemensamt: de är småskaliga bönder. Deras försörjning avgörs av om de lyckas med skörden eller ej. De lever i fattigdom, ofta på under två dollar per dag. De drabbas redan nu av klimatförändringar. Med trädens hjälp kan de gå mot en ljusare framtid.

Jamira och hennes familj

I Uganda har två tredjedelar av naturskogen skövlats under de senaste 25 åren. Klimatet har förändrats och växlar mellan långa torrperioder och perioder av alltför mycket regn. Det här påverkar särskilt bondefamiljer som bor i naturskogens utkanter, eftersom deras skördar blir lidande. Jamira Kvakuwars är jordbrukare och bor med sin familj i östra Uganda. Bakom deras hus fanns förr en skog.

– Min svärmor berättar gärna om den täta skogen där hon brukade plocka kvistar att använda som ved. Men idag finns det ingen skog här. Alla träd är borta, säger Jamira.

Kvinnliga Trädhjältar

Vi-skogen driver ett projekt, Kvinnliga Trädhjältar, som går ut på att kvinnor som bor i området får ta ansvar för att vårda den naturskog som finns kvar, och för att plantera nya träd. Jamira är en av trädhjältarna som återplanterar Ugandas skogar.

– Jag är stolt över det här projektet. Träden kommer öka våra skördar och ge oss bättre inkomst, säger Jamira.

Vi-skogen

Organisationen hjälper människor att odla träd och grödor tillsammans, för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden. Metoden kallas agroforestry.

Vi‑skogen har hittills planterat runt 128 miljoner träd i östra Afrika.

Så bidrar en lott till bättre klimat och mindre fattigdom

Vi-skogen har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet sedan 2015 och har fram till 2019 tagit emot 59 miljoner kronor. Pengarna använder Vi-skogen till att plantera träd och hjälpa människor till en varaktig försörjning.

Exempel på andra organisationer som arbetar för att bekämpa fattigdom, och som också får del av lotteriets överskott, är Hand in Hand, We Effect, Erikshjälpen, Hungerprojektet och Diakonia.