Autism Sverige

Autism Sverige är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Autism Sverige bland annat till arbetet för en skola där det finns plats för alla oavsett olikheter.

Förmånstagare sedan 2018

Utdelning 2024:
5 000 000 kr

Utdelning totalt:
30 500 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Autism Sverige

Autism Sverige berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

En kvinna som har aspberger står vid en vägg 

Hanna fick sin autismdiagnos i gymnasiet. Idag arbetar hon på Autism Sverige för att skapa en inkluderande skola för alla.

Kan din Postkodlott bidra till en inkluderande skola för elever med autism?

Hanna var utfryst i skolan. Hon hade svårt att hänga med i undervisningen. Efter halva gymnasiet fick hon sin autismdiagnos och började i en klass där alla hade autism. Då fick hon äntligen anpassad undervisning och klasskamrater hon trivdes med.

Brist på kunskap i skolorna kring autism

Idag jobbar Hanna som skribent på Autism Sverige och föreläser om hur skoltiden var, före och efter diagnosen. Eftersom det ofta saknas kunskap i skolorna om hur man stödjer elever med autism, är det många med autism som helt enkelt inte går till skolan.

Tillhörighet och respekt är A och O

Genom utbildning, konferenser och opinionsarbete verkar Autism Sverige för att skolpersonal ska få ökad kunskap om autism. Men också för att alla skolor ska anpassas till elever med kognitiva svårigheter och sensorisk känslighet, vilket är vanligt vid autism. En universellt utformad skolmiljö är bra för alla och nödvändig för vissa. Förbundet arbetar också för att normkritiska frågor ska få större utrymme i skolorna, för att elever med autism ska känna tillhörighet och respekteras för vilka de är.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Med hjälp av Postkodlotteriets bidrag kan vi bland annat arrangera läger för personer med autism, utbilda föräldrar och arbeta för en skola för alla. Vi vill rikta ett stort tack till alla lottköpare som gör detta möjligt.

 

Camilla Rosenberg

Förbundsordförande, Autism Sverige

Vill du veta mer om Autism Sverige?

Besök Autism Sveriges webbplats