Om Postkod­lotteriet

Postkodlotteriet har ett unikt lotterikoncept som bygger på att du vinner tillsammans med dina grannar samtidigt som du bidrar till en bättre värld. Vi är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till den ideella sektorn.

Sveriges största privata givare till ideell sektor

Övertygelsen om att världen blir bättre med starka ideella organisationer är grunden till att Postkodlotteriet startades. Hela överskottet går till organisationer som arbetar för en bättre värld, samtidigt som vi skapar glädje för alla som är med i lotteriet.

Förmånstagarna
Vinnare av Fredagschansen

1,5 miljarder till lottköparna

Varje dag har en miljon lottköpare chans till nya vinster från den årliga vinstplanen på ca 1,5 miljarder kronor. De vinner tillsammans med sina grannar, samtidigt som de bidrar till en bättre värld genom att 61 organisationer får del av det årliga överskottet från lotteriet. Sedan starten i Sverige 2005 har 15,5 miljarder kronor delats ut till de ideella organisationerna.

Vår övertygelse

Starka ideella organisationer och gemenskaper bidrar till en bättre värld för människa, djur och natur.

Vår uppgift

Genom vårt lotteri genererar vi långsiktigt finansiellt stöd till ideella organisationer och ökar medvetenheten om deras viktiga arbete.

Vad vi gör

Postkodlotteriet är ett unikt och underhållande sätt att gemensamt bidra till något gott. Grannar vinner tillsammans, samtidigt som de bidrar till en bättre värld.

Postkod­lotteriets ledning

Anders Årbrandt

Managing Director

Ebba Kilman

Managing Director

Mikael Bergh

Head of Marketing and Sales

Anna-Lena Bergman

Head of TV

Hélène Carlbark

Head of Charities

Helena Gudmundsson

Head of Finance

Anders B Karlsson

Head of Event

Olof Lavesson

Head of Communications

Anna Nordström

Head of HR

Yin Teichert

Head of Group Tech Nordics

Postkod­lotteriets styrelse

Sigrid van Aken

Styrelseordförande

CEO, Novamedia B.V.

Imme Rog

Styrelseledamot

CMO, Novamedia B.V.

Michiel Verboven

Styrelseledamot

CCO, Novamedia B.V.

Årsrapport

Mer information om Postkodlotteriets verksamhet finns i vår årsrapport.

Postkodföreningen innehar lotterilicensen

Svenska Postkodlotteriet AB äger formatet Postkodlotteriet och driver den operativa verksamheten på uppdrag av Svenska Postkodföreningen – en ideell förening som innehar en lotterilicens från tillsynsmyndigheten Spelinspektionen för att driva lotteriet.

Postcode Lottery Group

Postkodlotterier finns även i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Norge. Tillsammans utgör lotterierna Postcode Lottery Group.