Allmänna villkor

Filerna är i pdf-format och de flesta webbläsare kan visa dem. Annars kan du ladda hem Adobe Acrobat Reader.

Allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet

Allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet, gällande från 2023-09-01 Pdf, 135 kB.

Om tvist uppstår

Uppkommer en tvist mellan Svenska Postkodföreningen och en kund, vilken inte kan lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas. Därutöver hänvisas till EU-kommissionens ODR-plattform, som är till för att ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e‑handel.

Personuppgiftspolicy

Postkodlotteriets personuppgiftspolicy

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade