Så här fördelas överskottet

För att fördelningen av överskottet ska vara så rättvis som möjligt, baseras den på en modell som är uppsatt efter vissa kriterier.

Trappstegsmodellen för beräkning av basstöd

Medelvärden beräknas för förmånstagaren för de tre senaste åren avseende:

  • Insamlade medel
  • Totala verksamhetsintäkter
  • Medelvärdena summeras och utgör ett nyckeltal som appliceras i trappstegsmodellen, varifrån utdelning av basstöd avläses.

Beräkningsunderlag

Totala verksamhetsintäkter och insamlade medel fastställs enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Postkodlotteriets basstöd exkluderas i beräkningarna.

Från

Till

Basstöd

5 000 000 kr

25 000 000 kr

5 000 000 kr

25 000 001 kr

80 000 000 kr

7 000 000 kr

80 000 001 kr

125 000 000 kr

10 000 000 kr

125 000 001 kr

150 000 000 kr

11 000 000 kr

150 000 001 kr

200 000 000 kr

12 000 000 kr

200 000 001 kr

250 000 000 kr

15 000 000 kr

250 000 001 kr

300 000 000 kr

16 000 000 kr

300 000 001 kr

350 000 000 kr

17 000 000 kr

350 000 001 kr

450 000 000 kr

18 000 000 kr

450 000 001 kr

600 000 000 kr

20 000 000 kr

600 000 001 kr

750 000 000 kr

21 000 000 kr

750 000 001 kr

950 000 000 kr

22 000 000 kr

950 000 001 kr

1 250 000 000 kr

24 000 000 kr

1 250 000 001 kr

-

25 000 000 kr

Drömprojekt

Drömprojekt (tidigare specialprojekt), syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande hos befintliga förmånstagare. Till skillnad från basstödet, som inte är öronmärkt, går detta projektstöd till projekt utöver den vanliga verksamheten.

Projekt via Svenska Postkodstiftelsen

Stiftelsens uppdrag är att kanalisera stöd till ytterligare hundratals organisationer och projekt som verkar både i Sverige och globalt. Det är ofta organisationer som inte uppfyller kraven på långsiktigt medlemskap i Svenska Postkodföreningen, men som trots det har en fantastisk verksamhet. Genom stiftelsen kan även mindre organisationer, eller internationella organisationer, bidra till den övergripande visionen om en bättre värld för människor, djur och miljö.

Ansök om att bli förmånstagare

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade

Vi använder cookies. Läs mer