Bildkollage som formar ett hjärta

Så här fördelas överskottet

Anledningen till att Postkodlotteriet finns, är för att bidra med pengar till välgörenhets­organisationer som kämpar för bättre villkor för människor, djur och natur. Hela överskottet från Postkodlotteriet går till 61 organisationer och har de senaste åren landat på runt en miljard kronor per år. Sedan lotteriet startade i Sverige 2005 har det blivit 15,5 miljarder. Det är pengar som gör stor nytta!

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Det är viktigt att de medel våra kunder bidrar med används på det sätt som har mest positiv inverkan på vår värld. Det är ett ansvar vi har gentemot alla som har en postkodlott. Därför har vi också ett långsiktigt samarbete med alla organisationer som får ta del av överskottet.

För att bli förmånstagare och därmed vara en av de organisationer som får ta del av Postkodlotteriets överskott måste man vara medlem i Svenska Postkodföreningen och dessutom uppfylla ett antal kriterier. Man ska till exempel vara en ideell förening eller stiftelse som har verksamhet och kontor i Sverige och bidrar till allmännyttan. Man ska också inneha 90-konto och vara medlem i Giva Sverige, som är en branschorganisation för tryggt givande.

Läs mer om kriterierna

Ett långsiktigt basstöd

Den allra största delen av Postkodlotteriets överskott fördelas i form av ett icke öronmärkt basstöd. Att basstödet inte är öronmärkt för något särskilt projekt eller ändamål innebär att det är organisationen själv som avgör hur stödet används och var pengarna gör störst nytta. Postkodlotteriet har en årlig uppföljning med förmånstagarna för att utvärdera hur medlen har använts och vilken effekt de haft i civilsamhället.

För att fördelningen av basstödet ska vara så transparent som möjligt baseras den på en modell där man lägger samman insamlade medel (utöver Postkodlotteriets basstöd) och totala verksamhetsintäkter för de senaste tre åren. Medelvärdena summeras och utgör ett nyckeltal i en särskild trappstegsmodell där stödet till varje organisation framgår. På så sätt blir stödet både långsiktigt och förutsägbart.

Drömprojekt

Utöver basstödet delas medel också ut till olika Drömprojekt som de 61 organisationerna kan ansöka om. Drömprojekten (tidigare Specialprojekt), syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande hos befintliga förmånstagare. Till skillnad från basstödet, som inte är öronmärkt, går detta projektstöd till projekt utöver den vanliga verksamheten.

Projekt via Svenska Postkodstiftelsen

Stiftelsens uppdrag är att varje år kanalisera stöd till ytterligare hundratals organisationer och projekt som verkar både i Sverige och globalt. Det är ofta organisationer som inte uppfyller kraven på långsiktigt medlemskap i Svenska Postkodföreningen, men som trots det har en fantastisk verksamhet. Genom stiftelsen kan även mindre organisationer, eller internationella organisationer, bidra till den övergripande visionen om en bättre värld för människor, djur och miljö.

Besök Postkodstiftelsens webbplats

Ansök om att bli förmånstagare