Hållbarhet på Postkodlotteriet

Vårt syfte är att generera pengar till civilsamhället och bidra till en bättre värld. Varje år går hela Postkodlotteriets överskott på över en miljard kronor till ideella organisationer. För oss är det en självklarhet att aktivt arbeta med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet.

Starkt civilsamhälle

En miljard till ideella organisationer varje år

Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Därför går hela Postkodlotteriets miljardöverskott varje år till ett 60-tal organisationer, som verkar för bättre villkor för människa, djur och natur. Tillsammans möjliggör vi positiv påverkan på vår omvärld.

Spelansvar

En trygg lotteriupplevelse

Att delta i Postkodlotteriet ska skapa glädje och bidra till något positivt. För oss är det självklart att arbeta för att minska de negativa konsekvenser som kan bli av spelande. Därför arbetar vi på flera sätt för att skapa en trygg lotteriupplevelse.

Spelansvar
Klimat och miljö

Klimat och miljö

Mål för minskat klimatavtryck

Postkodlotteriet driver ett aktivt hållbarhetsarbete för att maximera den positiva påverkan på omvärlden och minimera miljöpåverkan i den egna värdekedjan. Vi har mål för minskat klimatavtryck och arbetar brett med miljöansvar, hållbara inköp och klimatkompensation.

Socialt ansvar

Med respekt för mänskliga rättigheter

Vi arbetar proaktivt med socialt ansvarstagande både inom företaget och genom påverkan i vår värdekedja. Det omfattar bland annat kompetenshöjande aktiviteter inom mångfald och inkludering och en uppförandekod för leverantörer för att främja socialt hållbar utveckling.

Spelansvar
Affärsetik

Affärsetik

Integritet och informationssäkerhet

För oss innebär god affärsetik att vara trovärdig, alltid agera med respekt och integritet i relationen med andra och självklart att följa lagar, regler och branschetiska riktlinjer. God affärsetik är en ledstjärna i allt vi gör.