Spelansvar

Vi vill bidra till ett ansvarsfullt spelande

Vi erbjuder ett underhållande lotteri. Med det följer också ett stort ansvar. Att delta i Postkodlotteriet ska skapa glädje och bidra till något positivt. Därför har vi sedan starten vidtagit en rad åtgärder för att förhindra överdrivet spelande. För oss är det självklart att jobba för att minska de negativa konsekvenserna som kan bli av spelande.

Vi erbjuder kunder som vinner 1 miljon kronor eller mer rådgivning i ekonomi och juridik samt stöd av psykolog

En tryggare lotteriupplevelse

Naturligtvis har vi en strikt 18­årsgräns för våra produkter. Vi har även en gräns för hur många lotter en enskild kund kan prenumerera på. För oss är det ett sätt att skapa en tryggare lotteriupplevelse.

När vi får möjlighet att glädja kunderna med extra stora vinstcheckar, gör vi även det med ett ansvar. Den som vinner 1 miljon kronor eller mer på Postkodlotteriet får möjlighet till kostnadsfri rådgivning inom ekonomi, juridik och stöd av psykolog vid behov. På så vis får glada vinnare stöd kring hur de ska hantera en ofta härlig, men omtumlande händelse.

Alla våra medarbetare genomför en spelansvarsutbildning vartannat år

Viktigt med utbildade medarbetare

Alla våra medarbetare behöver förstå ansvaret som det innebär att driva ett lotteri. Därför ska alla medarbetare och externa säljare genomföra en spelansvarsutbildning. Det finns ett lagkrav på att en utbildning i spelansvar ska genomföras vart tredje år. Men vi nöjer oss inte med det. Våra medarbetare genomför utbildningen vartannat år.

Som medlemmar i SPER verkar vi för en hållbar spelmarknad

Vi är med och påverkar hela branschen

Som medlemmar i Spelbranschens Riksorganisation SPER är vi med och verkar för en sund och hållbar spelmarknad. Tillsammans med övriga medlemmar i SPER driver vi på för att få till stånd gemensamma riktlinjer på den svenska spelmarknaden och integrera speletiska frågor som en naturlig del i det dagliga arbetet. Sedan våren 2018 innehar vi ordförandeposten i SPER.

Dialog för ett sundare spel

Vi är även en del av Oberoende spelsamverkan (OSS). Gruppen består av olika speloperatörer samt bland annat Folkhälsomyndigheten och andra organisationer som stöttar spelberoende och deras anhöriga. OSS arbetar bland annat förebyggande med spelrelaterade problem genom kunskapsutbyte mellan medlemmar för att skydda kunderna.

Vi använder cookies. Läs mer