Bli förmånstagare

Här finns information för organisationer som är intresserade av att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

Ansökningsprocessen

I dag har Postkodlotteriet 57 förmånstagare, som var och en är medlem i Svenska Postkodföreningen. Varje år kan en eller flera organisationer bli förmånstagare till Postkodlotteriet. För att bli förmånstagare behöver man vara medlem i Svenska Postkodföreningen. Det är Postkodföreningen som innehar licens från Spelinspektionen för att driva Postkodlotteriet.

För att ansöka om ett medlemskap i Svenska Postkodföreningen och kunna bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet krävs det att organisationen uppfyller nio kriterier. Det finns en tydlig beredningsprocess för att bli förmånstagare.

Hur ansökningsprocessen går till är illustrerat här intill.

Organisationen skickar in ansökan

Välgörenhetsavdelningen på Novamedia Sverige AB, som driver Svenska Postkodlotteriet, bereder ansökan till Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse tar beslut

Spelinspektionen godkänner ansökan

Avtalsskrivning

Ansökan ska innehålla

  • En formell ansökan, undertecknad av generalsekreterare eller motsvarande firmatecknare, där det framgår att organisationen uppfyller ovanstående kriterier.
  • Ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om att bli medlem i Svenska Postkodföreningen och därmed förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.
  • Årsredovisningar från de tre senaste åren.
  • Stadgar.

Sista ansökningsdag

Ansökan för att bli upptagen som förmånstagare år 2021 kommer att vara öppen mellan 1 januari 2021 och 31 mars 2021.

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att bli förmånstagare


Vi använder cookies. Läs mer