Bli förmånstagare

Här finns information för organisationer som är intresserade av att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

Ansökningsprocessen

I dag har Postkodlotteriet 61 förmånstagare, som var och en är medlem i Svenska Postkodföreningen. Varje år kan en eller flera organisationer bli förmånstagare till Postkodlotteriet. För att bli förmånstagare behöver man vara medlem i Svenska Postkodföreningen. Det är Postkodföreningen som innehar licens från Spelinspektionen för att driva Postkodlotteriet.

Det finns en tydlig beredningsprocess för att bli förmånstagare. Så här går ansökningsprocessen till:

Organisationen skickar in ansökan

Välgörenhetsavdelningen på Svenska Postkodlotteriet AB bereder ansökan till Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse tar beslut

Spelinspektionen godkänner ansökan

Avtalsskrivning

Ansökningskriterier

För att ansöka om ett medlemskap i Svenska Postkodföreningen och kunna bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet krävs det att organisationen uppfyller nio kriterier. 

Ansökan ska innehålla

  • En formell ansökan, undertecknad av generalsekreterare eller motsvarande firmatecknare, där det framgår att organisationen uppfyller ovanstående kriterier
  • Ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om att bli medlem i Svenska Postkodföreningen och därmed förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet
  • Godkända signerade årsredovisningar från de tre senaste åren för vilka det finns tillgängliga kompletta årsbokslut
  • Stadgar

Ansökningsperiod

Ansökan för 2024 är nu stängd.

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att bli förmånstagare