Bli förmånstagare

Här finns information för organisationer som är intresserade av att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

Ansökningsprocessen

I dag har Postkodlotteriet 60 förmånstagare, som var och en är medlem i Svenska Postkodföreningen. Varje år kan en eller flera organisationer bli förmånstagare till Postkodlotteriet. För att bli förmånstagare behöver man vara medlem i Svenska Postkodföreningen. Det är Postkodföreningen som innehar licens från Spelinspektionen för att driva Postkodlotteriet.

Det finns en tydlig beredningsprocess för att bli förmånstagare. Så här går ansökningsprocessen till:

Organisationen skickar in ansökan

Välgörenhetsavdelningen på Svenska Postkodlotteriet AB bereder ansökan till Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse tar beslut

Spelinspektionen godkänner ansökan

Avtalsskrivning

Ansökningskriterier

För att ansöka om ett medlemskap i Svenska Postkodföreningen och kunna bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet krävs det att organisationen uppfyller nio kriterier. 

Ansökan ska innehålla

  • En formell ansökan, undertecknad av generalsekreterare eller motsvarande firmatecknare, där det framgår att organisationen uppfyller ovanstående kriterier
  • Ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om att bli medlem i Svenska Postkodföreningen och därmed förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet
  • Godkända signerade årsredovisningar från de tre senaste åren för vilka det finns tillgängliga kompletta årsbokslut
  • Stadgar

Ansökningsperiod

Ansökan för 2024 kommer vara öppen mellan 1 januari och 31 mars 2024. Vänligen observera att ansökningsprocessen kommer att genomföras förutsatt att lotteriöverskottet tillåter det.

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att bli förmånstagare

Förbered dig inför ansökan

Förbered dig innan du gör din ansökan, genom att läsa igenom alla frågor Pdf, 1 MB. som du kommer att behöva svara på i ansökningsformuläret.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade