Bli förmånstagare

Här finns information för organisationer som är intresserade av att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

Ansökningsprocessen

I dag har Postkodlotteriet 58 förmånstagare, som var och en är medlem i Svenska Postkodföreningen. Varje år kan en eller flera organisationer bli förmånstagare till Postkodlotteriet. För att bli förmånstagare behöver man vara medlem i Svenska Postkodföreningen. Det är Postkodföreningen som innehar licens från Spelinspektionen för att driva Postkodlotteriet.

Det finns en tydlig beredningsprocess för att bli förmånstagare. Så här går ansökningsprocessen till:

Organisationen skickar in ansökan

Välgörenhetsavdelningen på Novamedia Sverige AB, som driver Svenska Postkodlotteriet, bereder ansökan till Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse tar beslut

Spelinspektionen godkänner ansökan

Avtalsskrivning

Ansökningskriterier

För att ansöka om ett medlemskap i Svenska Postkodföreningen och kunna bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet krävs det att organisationen uppfyller nio kriterier. 

Ansökan ska innehålla

  • En formell ansökan, undertecknad av generalsekreterare eller motsvarande firmatecknare, där det framgår att organisationen uppfyller ovanstående kriterier
  • Ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om att bli medlem i Svenska Postkodföreningen och därmed förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet
  • Årsredovisningar från de tre senaste åren (2019, 2018, 2017) samt en analys/prognos för 2020
  • Stadgar

Ansökningsperiod

Ansökan för 2021 är nu stängd. På grund av rådande osäkerhet kring spellagstiftningen och allmännyttiga lotteriers möjlighet till marknadsföring har vi ännu inte bestämt när ansökan för 2022 öppnar. Vi hoppas kunna återkomma om detta så snart som möjligt.

Vid frågor vänligen kontakta Raluca Mihu, Förmånstagaransvarig, på raluca.mihu@postkodlotteriet.se eller telefon 073 - 045 47 92

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att bli förmånstagare

Förbered dig inför ansökan

Förbered dig innan du gör din ansökan, genom att läsa igenom alla frågor Pdf, 549 kB. som du kommer att behöva svara på i ansökningsformuläret.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade